Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KH khắc phục sau kiểm điểm NQTW4 của cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn An
Ngày gửi: 21h:24' 23-07-2013
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 2658
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG ỦY XÃ TÂN LẬP
CHI BỘTRƯỜNG THCS .........


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày 22 tháng 7 năm 2013KẾ HOẠCH
Khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình
theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI


Họ và tên: Nguyễn Văn
Ngày vào đảng: 16/5/2003
Chức vụ đảng: Bí thư chi bộ
Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng
Căn cứ kết luận số 609-KL/HU ngày 17/3/2013 của BTV huyện ủy về xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI; Kết luận của chi bộ trường THCS ………. về kết quả kiểm điểm cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI. Tôi xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI như sau:
I. Những hạn chế khuyết điểm của bản thân trong kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.
1.1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng:
- Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đạo đức, lối sống cho cán bộ giáo viên đôi lúc chưa thường xuyên.
- Đồng chí có ý thức trong tự phê bình và phê bình nhưng có lúc vẫn còn nể nang, chưa kiên quyết, nặng về tình cảm.
1.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt cơ sở:
- Việc tham mưu với cơ quan cấp trên về công tác cán bộ chưa kiên quyết do đó vấn đề bố trí đội ngũ cán bộ đôi khi chưa chủ động.
- Việc kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm cho đội ngũ nhân viên đôi lúc chưa linh hoạt, chưa khéo léo.
1.3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể Ban thường vụ cấp ủy, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng:
- Công tác tham mưu với địa phương về vấn đề xã hội hóa giáo dục xây dựng cơ sở vật chất nhà trường hiệu quả chưa cao.
- Đôi khi giải quyết công việc còn nóng nảy, chưa linh hoạt.
II. Những hạn chế, khuyết điểm đã khắc phục sau kiểm điểm.
1- Công tác xây dựng kế hoạch, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ giáo viên đã được triển khai thường xuyên, có hiệu quả.
2- Đã mạnh dạn và thẳng thắn hơn trong công tác phê bình và tự phê bình
3- Công tác tham mưu với địa phương về vấn đề xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp.
III. Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân trong thời gian tới.
1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
- Tiếp tục phát huy những ưu điểm, với tinh thần trách nhiệm cầu thị tiếp thu toàn bộ những ý kiến đóng góp để khắc phục sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm của cá nhân nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao với hiệu quả thiết thực và cao hơn nữa.
- Tăng cường năng lực nghiên cứu, đề xuất tham mưu và vận dụng đúng quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ giáo dục của trường, đáp ứng được yêu cầu đề ra.
2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ.
- Hàng năm rà soát, đánh giá chất lượng đảng viên, chất lượng giáo viên xây dựng lực lượng nòng cốt để tạo nguồn cán bộ cho nhà trường.
- Chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo cấp trên, phối kết hợp các ban ngành, đoàn thể về công tác Giáo dục và Đào tạo đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.
3. Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân trong mối quan hệ công tác với tập thể theo quy định của quy chế làm việc của nhà trường.
- Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cơ quan cũng như trong công tác quản lý chuyên môn, công tác đoàn thể. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ và có hiệu quả các nội dung, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI).
- Lãnh đạo,
No_avatar

Kế hoạch cần bổ sung phần lộ trình  thời gian khắc phục nhượt điểm.

 
Gửi ý kiến