Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nội dung Bồi dưỡng thường xuyên hè 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Kim Long
Ngày gửi: 08h:06' 12-07-2013
Dung lượng: 109.0 KB
Số lượt tải: 211
Số lượt thích: 0 người
UNND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1354 /KH-SGDĐT
Thừa Thiên Huế, ngày 3 tháng 6 năm 2013


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
năm học 2013-2014

Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên THPT; Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên THCS; Thông tư số 32/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên tiểu học; Thông tư số 33/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên giáo dục thường xuyên; Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.
Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014 như sau:
I. Mục đích của BDTX
- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, phát triển giáo dục của tỉnh, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng và của Sở.
II. Đối tượng BDTX
Tất cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
III. Nội dung, thời lượng BDTX
1. Đối với Giáo dục Mầm non
a. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho lớp mẫu giáo ghép;
- Một số vấn đề về dinh dưỡng học đường;
- Quản lý tài chính trong trường mầm non;
- Hướng dẫn giáo viên tự làm các đồ dùng, đồ chơi từ nguyên liệu sẵn có của địa phương;
- Giáo dục tài nguyên môi trường - biển đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu.
b. Nội dung bồi dưỡng 2: 60 tiết/năm học/giáo viên.
- Giáo dục “Lấy trẻ em làm trung tâm”, áp dụng thực hành trong các lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, nhận thức và tình cảm-xã hội;
- Huy động các bậc phụ huynh và cộng đồng tham gia phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ;
- Các phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục đối với trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn;
- Cung cấp bữa ăn trưa và cải thiện chất lượng bữa ăn cho trẻ;
- Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.
c. Nội dung bồi dưỡng 3: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục, gồm các mã mô đun:
- MN 17: Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 36 tháng tuổi;
- MN 18: Nâng cao năng lập kế hoạch giáo dục trẻ trẻ 3 – 6 tuổi.
2. Đối với Giáo dục Tiểu học
a. Nội dung bồi dưỡng 1: 15 tiết/năm học/giáo viên.
Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
b. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Giáo dục tài nguyên biển đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu qua các môn học và hoạt động dạy học;
- Dạy học chương trình giáo dục địa phương trong các môn học ở tiểu học;
- Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.
c. Nội dung bồi dưỡng 3
 
Gửi ý kiến