Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đăng kì lam theo phong cách HCM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Đức
Ngày gửi: 23h:50' 10-07-2013
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ KIM HÓA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS

BẢN ĐĂNG KÝ

Phấn đấu, rèn luyện của cá nhân năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo  đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐỨC
Chức vụ: Giáo viên.
Đơn vị công tác: Trường THCS Kim Hoá
I. Nội dung học tập và liên hệ:
Nội dung thứ nhất: Học tập, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm, những việc viên chức không được làm; thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp và học sinh, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân
Nội dung thứ hai: Học tập, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”  thể hiện ở việc mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương của xã hội. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức, hay ngược lại, dân chủ quá trớn, lợi dụng dân chủ để "kéo bè, kéo cánh", để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi, hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên pháp luật, làm cho nhân dân bất bình, cần phải bị lên án và loại bỏ.
Nội dung thứ ba:  Học tập, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thể hiện cụ thể bằng sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc. Mọi thành viên trong cơ quan, đơn vị chăm lo xây dựng môi trường đạo đức công sở, văn hóa nơi công sở, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức - nhân cách, văn hóa. Bản thân chấp hành đúng nội quy, quy chế của cơ quan. 

II. Đăng ký nội dung học tập và rèn luyện:
Căn cứ 03 nội dung hướng dẫn nêu trên. Tôi xin chọn nội dung thứ ba làm cơ sở cho việc phấn đấu và rèn luyện của bản thân trong năm 2013. Nội dung đăng ký cụ thể là:
Học tập, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm, những việc viên chức không được làm; thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp và học sinh, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân.
III. Lý do chọn nội dung trên là:
Học tập và làm theo phong cách của Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay. Là một giáo viên, đảng viên trước hết phải luôn tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giản dị trong sáng. Luôn gắn bó mật thiết, gần gũi với nhân dân, tôn trọng quần chúng nhân dân, gần dân để không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân và luôn luôn xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó đoàn kết trong đơn vị. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay.
  Nội dung học tập và liên hệ về  học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày với nhân dân: trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm.
Về phong cách nêu gương. Theo Bác, nêu gương thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể kiện thường xuyên, về mọi
 
Gửi ý kiến