Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản bàn giao hồ sơ, giáo án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Xuân Hưng (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:40' 07-07-2013
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 2315
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ SỔ SÁCH Năm học: 2012 - 2013.
Hôm nay, vào hồi giờ phút ngày 29 tháng 5 năm 2013 Tại Phòng hội đồng, Trường TH&THCS Tân Mỹ chúng tôi tiến hành bàn giao hồ sơ sổ sách tổ chuyên môn (Hồ sơ giáo viên). I. THÀNH PHẦN: 1. Đồng chí: Trần Xuân Hưng - Phó Hiệu trưởng - Người nhận bàn giao. 2. Đồng chí: ………………………… - ………………- Người bàn giao. II. NỘI DUNG BÀN GIAO: Chúng tôi đã tiến hành bàn giao các loại hồ sơ sổ sách tổ chuyên môn (Hồ sơ giáo viên) gồm có:
TT
Tên hồ sơ sổ sách
Số lượng
Ghi chú

1
Kế hoạch giảng dạy + dự giờ + ghi chép của GV
01


2
Sổ điểm cá nhân
01


3
Giáo án môn, lớp ………………..4
Giáo án môn, lớp ………………..5
Giáo án môn, lớp ………………..6
Giáo án môn, lớp ………………..7
Giáo án môn, lớp ………………..8
9
10
Kế hoạch hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn
01


11
Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn
01


12
Biên bản kiểm tra việc thực hiện nền nếp CM
01


13
Biên bản nhận xét các giờ dạy trong tổ
01


14
Kế hoạch tổ chức thực hiện “Một đổi mới”
01


15
Sổ theo dõi dạy thay trong tổ chuyên môn
01Hai bên đã tiến hành bàn giao, lập biên bản bàn giao xong và cùng ký nhận vào biên bản này.

NGƯỜI BÀN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)……………………………………
NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Xuân Hưng


 
Gửi ý kiến