Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Câu hỏi và hướng dẫn chính trị hè 2013 - Đồng Tháp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Bá Phước (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:14' 04-07-2013
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 220
Số lượt thích: 0 người
CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ
NĂM: 2013

Bằng những kiến thức của mình, đồng chí hãy trình bày những cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ (vùng trời, vùng biển, hải đảo) của nước ta.
Trong những năm sắp tới, đồng chí cần làm gì để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta.

HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ
NĂM: 2013

Ý thứ nhất: Bằng những kiến thức của mình, đồng chí hãy trình bày những cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ (vùng trời, vùng biển, hải đảo) của nước ta.
- Nêu đầy đủ cơ sở pháp lý hình thành vùng đất Nam bộ.
- Quá trình khai hoang của Triều Nguyễn; các cơ sở pháp lý thời thực dân Pháp đô hộ.
- Cơ sở pháp lý vùng biển Việt Nam (theo Luật biển quốc tế năm 1982)
- Chủ trương của Đảng ta về vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lạnh thổ.
Ý thứ hai: Trong những năm sắp tới, đồng chí cần làm gì để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta.
- Ra sức xây dựng Đảng, cơ quan và các đoàn thể, trong sạch, vững mạnh. Góp phần tuyên truyền để nhân dân ta thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là về quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta.
- Đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh.
- Giáo dục góp phần xây dựng con người mới, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh.

 
Gửi ý kiến