Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo khắc phục kiểm điểm theo tinh thần NQTW4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Lan
Ngày gửi: 22h:20' 30-06-2013
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 1755
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN KIẾN THỤY
TRƯỜNG TIỂU HỌC DU LỄ

Số: .../BC-THDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiến Thụy, ngày 06 tháng 6 năm 2013BÁO CÁO
Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm
sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”


I- Đặc điểm tình hình của đơn vị liên quan đến thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI):
Trường Tiểu học Du Lễ là một trường nhỏ nằm trên địa bàn xã Du Lễ có tình hình kinh tế, chính trị ổn định. Chi bộ, hội đồng sư phạm nhà trường là một tập thể đoàn kết, nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, trường đạt danh hiệu trường Tiên tiến.
* Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
- 100% các đồng chí cán bộ, giáo viên ,nhân viên trong nhà trường chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, không vi phạm những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt các quy định của ngành, của cơ quan, đơn vị.
* Về xây dựng đội ngũ cán bộ:
- Đội ngũ cán bộ giáo viên trong nhà trường có trình độ tay nghề đồng đều, vững vàng, tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn 100%, tỉ lệ giáo viên giỏi Quốc gia, giáo viên giỏi Thành phố, giáo viên giỏi huyện, chiến sĩ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến hàng năm đạt từ 70% trở lên.
* Về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân trong mối quan hệ công tác với tập thể theo quy định của quy chế làm việc của nhà trường:
- Nhà trường thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Các kế hoạch hoạt động của nhà trường đều được bàn bạc công khai thông qua cấp ủy chi bộ và triển khai thực hiện trước hội đồng sư phạm nhà trường.
- Các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường chủ động sáng tạo chỉ đạo các hoạt động của nhà trường theo đúng nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường là một khối thống nhất. Nhà trường nhiều năm luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, không có đơn thư khiếu nại xảy ra.
Với vai trò là một cơ sở giáo dục trên địa bàn, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu, nhà trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.
II- Đánh giá khái quát kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4:
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trường Tiểu học Du Lễ đã hoàn thành tốt việc nghiên cứu, quán triệt triển khai với cán bộ Đảng viên, đồng thời tiến hành công tác kiểm điểm phê bình và tự phê bình đối với đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. Công tác thành lập tổ giúp việc, chuẩn bị các tài liệu, báo cáo phục vụ kiểm điểm, việc tổ chức tập hợp các ý kiến tham gia, việc xây dựng bản kiểm điểm phê bình và tự phê bình của cá nhân đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng được thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy.
III- Đánh giá khái quát kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đơn vị:
Trong hội nghị kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4, các đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng đã bám sát một số vấn đề cần tập trung kiểm điểm, các bản kiểm điểm cá nhân được chuẩn bị chu đáo, sâu sắc theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 trong đó tập trung vào 3 nội dung Nghị quyết; phần tiếp thu, giải trình những ý kiến tham gia góp ý của các tập thể, cá nhân được trình bày cụ thể, rõ ràng, phản ánh trung thực, khách quan. Bản tự kiểm điểm đã đánh giá được những ưu điểm tồn tại của đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, đồng thời đưa ra những giải pháp, kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, tồn tại.
Việc tham gia góp ý của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ với các nhân đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng rất thẳng thắn, mang tính xây dựng cao. Thái độ tiếp thu của mỗi đồng chí về những ý kiến mà tập thể và cá nhân đóng góp là rất cầu thị, nghiêm túc, không né tránh.
Qua kiểm điểm cá nhân đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tập thể
 
Gửi ý kiến