Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

dap an bai thi tim hieu phap luat lao dong nam 2013 De thi so 7) cua thanh pho Ha Noi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Điểm
Ngày gửi: 15h:13' 26-06-2013
Dung lượng: 54.5 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BCĐ CUỘC THI TÌM HIỂU PLLĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBÀI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013
(Đề thi số 7)

Họ và tên người dự thi:
Địa chỉ:
Ngày tháng năm sinh: Điện thoại liên hệ:

I.Phần trắc nghiệm: (08 câu) Người dự thi trả lời bằng cách lựa chọn trong các phương án 1 cau trả lời đúng và khoanh tròn vào ký tự a, hoặc b, hoặc c, hoặc d ở đầu phương án đó.

Câu 1: Hợp đồng lao động là gì?
a. Hợp đồng lao động là giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương;
b. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
c. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Câu 2: Khi giao kết hợp đồng lao động các bên phải thực hiện nguyên tắc nào dưới đây:
a. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.
b. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.
c. Cả hai phương án trên .

Câu 3: Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo qui định của pháp luật Lao động với thời hạn nào dưới đây:
a. 30 ngày làm việc;
b. 40 ngày làm việc;
c. 60 ngày làm việc;

Câu 4: Người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây:
a. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết;
b. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải đền bù 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động;
c. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và trả tiền lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tiền lương theo hợp đồng lao động.
Câu 5: Cán bộ công đoàn không chuyên trách là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở được sử dụng bao nhiêu giờ làm việc trong một tháng để làm công tác công đoàn?
a. 12 giờ.
b. 24 giờ.
c. 48 giờ.

Câu 6: Cán bộ công đoàn không chuyên trách sử dụng thời gian theo quy định của pháp luật để làm công tác công đoàn có được đơn vị sử dụng lao động trả lương không?
a. Không được trả.
b. Được trả lương.
c. Tùy thuộc hai bên thỏa thuận.

Câu 7: Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chưa đến tuổi nghỉ hưu, chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần thì được nhận như thế nào?
a. Sau 06 tháng nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;
b. Sau 12 tháng nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;
c. Sau 18 tháng nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

Câu 8: Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi là bao nhiêu?
a. 2,0 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.
b. 2,5 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.
c. 03 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.
c. 04 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

II. Phần Tình huống: (01 câu)
Câu 9: Ông B là cán bộ công đoàn không chuyên trách của công đoàn cơ sở với chức danh Chủ tịch công đoàn công ty A trực thuộc Công đoàn Ngành Công thương. Ngày 21/3/2013, Ông B nhận được giấy triệu tập dự lớp tập huấn 02 ngày (từ ngày 28 đến hết ngày 29/3/2013). Khi Ông B thông báo với Giám đốc Công ty A về việc đi dự tập huấn của công đoàn cấp trên thì Giám đốc Công ty trả lời sẵn sàng bố trí thời gian để Ông B dự tập huấn nhưng Ông B sẽ không được hưởng tiền lương trong hai ngày dự tập huấn với lý do Ông B đã sử dụng hết 24 giờ làm việc trong tháng theo quy định để làm công tác công
 
Gửi ý kiến