Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN ĐĂNG KÝ HCM 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hữu Hiệu
Ngày gửi: 08h:50' 24-06-2013
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 369
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vĩnh Hòa Hưng Nam, ngày 20/06/2013

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN
Làm theo phong cách quần chúng, nêu gương theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2013

Họ và tên: Trần Hữu Hiệu
Chức vụ: Đảng viên.
Sinh hoạt tại chi bộ: THCS.
Căn cứ vào nội dung học tập chuyên đề năm 2013 về “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Căn cứ kế hoạch cụ thể hóa chuyên đề của chi bộ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.
Bản thân xây dựng bản đăng ký làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau:
I. KIỄM ĐIỄM VIỆC THỰC HIỆN PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG CỦA CÁ NHÂN QUA TIẾP THU CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC NĂM 203.
1. Ưu điểm:
- Phong cách quần chúng: thấm nhuần tư tưởng, phong cách quần chúng của Hồ Chí Minh, trong công việc giảng dạy, tiếp xúc Phụ huynh học sinh cũng như giao tiếp với đồng nghiệp, bản thân luôn gần gũi, tìm và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của các em, phụ huynh học sinh và đồng nghiệp; luôn lắng nghe, chia sẽ những những chăn trở của học sinh và phụ huynh, từ đó mà bản thân đã định hướng thành kế hoạch, phương pháp làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế; bản thân luôn nổ lực phấn đấu hết mình vì nhiệm vụ, vì công việc, làm việc với tinh thần tất cả vì lợi ích tập thể, vì lợi ích chính đáng của học sinh, “tất cả vì đàn em thân yêu”.
- Phong cách dân chủ:Qua quá trình học tập, nghiên cứu bản thân nhận thức được rằng những phong cách này xuất phát từ quan niệm: Nước ta là nước dân chủ, dân là chủ và làm chủ, cán bộ, đảng viên là “công bộc” của dân. Do vậy, trong mọi hoạt động của người cán bộ, đảng viên, bản thân phải luôn dựa vào sức mạnh của dân, của tập thể, biết phát huy sức mạnh của tập thể, xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Đồng thời người cán bộ, đảng viên phải biết hy sinh vì lợi ích của nhân dân, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân. Tất cả những chủ trương, chính sách đều đưa ra dân bàn bạc, đóng góp.
- Phong cách nêu gương:Bên cạnh đó trong thực thi nhiệm vụ người cán bộ, đảng viên, bản thân phải gương mẫu thực hiện trước " Đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Sự gương mẫu, nêu gương được bản thân thể hiện cụ thể nhất, sinh động nhất từ thái độ, cử chỉ đến công việc hàng ngày trước các em học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp và nhân dân.
2. Hạn chế:
Phong cách quần chúng:
+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bản thân chưa nắm bắt đầy đủ, hiểu hết tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh và phụ huynh. Từ đó khi giải quyết các yêu cầu đặt ra theo nhiệm vụ được phân công đôi lúc chưa kịp thời, thiếu sự ân cần, hòa nhả.
+ Mặc dù luôn giữ mối quan hệ giao tiếp, sự gần gũi, hòa đồng với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan và các đơn vị khác nhưng đôi lúc chưa được thường xuyên.
+ Bản thân và gia đình giữ mối quan hệ tốt với xóm giềng, chính quyền địa phương, nơi cư trú. Tuy nhiên khả năng nắm bắt thông tin và tình hình chưa được nhanh nhại.
- Phong cách dân chủ: Trong quá trình làm việc bản thân ít tham gia ý kiến của mình vào các chương trình, kế hoạch, nội quy quy chế của đơn vị đã đề ra.
- Phong cách nêu gương: Bản thân từng lúc thiếu gương mẫu trong việc nghiên cứu, học tập, tiếp thu các chủ trương, nghị quyết mà đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến các vấn đề của ngành của địa phương.
II. ĐĂNG KÝ LÀM THEO:
1. Phong cách quần chúng:
+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bản thân sẽ cố gắng nắm bắt đầy đủ tâm tư, hiểu hết nguyện vọng của các em học sinh và phụ huynh. Từ đó khi giải quyết các yêu cầu đặt ra theo nhiệm vụ được phân công sẽ nhanh chóng, kịp thời hơn. Đông thời trong quá trình giải quyết các vấn đề đặt ra luôn thể hiện sự ân cần, hòa nhả, chân tình và thấu tình đạt lý.
+ Thường xuyên quan tâm, giữ mối quan hệ giao tiếp đến đồng chí, đồng nghiệp và những cán bộ ở ngành khác để kịp thời chia sẻ, động viên để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.
+ Bản thân và
 
Gửi ý kiến