Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch cá nhân BDTX giáo viên tiểu học 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thế Hiển (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:32' 13-06-2013
Dung lượng: 28.4 KB
Số lượt tải: 6077
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TH & THCS TÂN THUẬN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân thuận 1, ngày 7 tháng 6 năm 2013


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN KHỐI MỘT & HAI
Năm học 2013-2014


Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ công văn Số: 03/ PGDĐT - GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.
Căn cứ vào kế hoạch BDTX của BGH Trường TH & THCS Tân Thuận 1, năm học 2013-2014.
Khối Một - Hai xây dựng kế hoạch như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM VÀ TÌNH HÌNH CỦA TỔ:
1. Thuận lợi:
- Giáo viên trong tổ đều đạt chuẩn và trên chuẩn NNGVTH.
- Đều có thâm niên với nghề, chất lượng giảng dạy được BGH đánh giá, xếp loại đạt từ loại khá trở lên.
- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, cải tiến các biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đề ra của các cấp lãnh đạo.
- Luôn nêu cao trách nhiệm công tác, được đồng nghiệp và phụ huynh học sinh tín nhiệm.
2. Khó khăn:
- Trong quá trình dạy- học, hiệu quả học tập của học sinh đạt thấp so với mục tiêu đề ra như: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học; Một số phương pháp dạy học tích cực và Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học; Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản.
- Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học.
- Xây dựng môi trường học tập thân thiện.
B. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích
* Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chấtchính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
* Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.
Cụ thể:
- Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Nâng cao trình độ về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.
2. Yêu cầu
- Nắm vững Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học để lựa chọn nội dung (mô đun) bồi dưỡng sát thực, phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường, đối tượng học sinh và yêu cầu về nâng cao nhiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện BDTX theo kế hoạch và có chất lượng.
2.1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
b. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của nhà trường (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Cụ thể theo từng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓