Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

biên bản đánh giá phó hiệu trưởng 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hồng
Ngày gửi: 17h:03' 31-05-2013
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 4949
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAM SAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ CHUẨN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2012-2013

Vào lúc 8 h ngày 24 tháng 5 năm 2013
Địa điểm tại: Trường tiểu học Đam San huyện Ea H’leo
Thành phần gồm có:
1. Bà Chu Thị Quy, Chủ tịch công đoàn, chủ trì
2. Bà Trần Thị Xoan, Thư ký hội đồng
3. Ông Nguyễn Đức Hồng, Hiệu trưởng
4. Bà Phạm Thị Tươi, Phó hiệu trưởng
Toàn thể viên chức trong toàn trường
Đã tiến hành đánh giá chuẩn Phó hiệu trưởng năm học 2012-2013 theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT, ngày 08 tháng 4 năm 2011 về việc quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các nội dung triển khai:
1) Toàn thể hội đồng nhà trường nghiên cứu quán triệt nội dung Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT, ngày 08 tháng 4 năm 2011 về việc quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Công văn Số 630/BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 16 tháng 2 năm 2012 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TTGDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
2) Thành phần đánh giá, xếp loại Phó hiệu trưởng gồm: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, đại diện chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của trường; 22 giáo viên, 4 nhân viên của trường
3) Đại diện của Chấp hành Công đoàn nhà trường chủ trì thực hiện các bước đánh giá chuẩn hiệu trưởng như sau:
a. Đồng chí Phó hiệu trưởng đọc phụ lục 1 Phiếu hiệu trưởng tự đánh giá năm học 2012-2013.
Điểm tự đánh giá: 127, Xếp loại: Khá
b. Sau khi tham khảo kết quả tự đánh giá, xếp loại của hiệu trưởng và kết quả nhận xét điểm mạnh điểm yếu của phó hiệu trưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đánh giá:
Kết quả đánh giá: Tổng số người đánh giá: 21/28 người
Số điểm đánh giá: 136, xếp loại khá
c. Hiệu trưởng, Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường, tổng hợp các ý kiến đóng góp và kết quả tham gia đánh giá hiệu trưởng của cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường; có ý kiến đánh giá và nhận xét, góp ý cho Phó hiệu trưởng như sau:
+ Những điểm mạnh:
- Có lập trường chính trị vững vàng, luôn gìn giữ đạo đức nghề nghiệp
- Phát huy năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
- Có năng lực quản lý trường tiểu học
+ Những điểm mạnh:
- Có lập trường chính trị vững vàng, luôn gìn giữ đạo đức nghề nghiệp
- Tích cực học tập nhằm đáp ứng công việc
- Có đủ các hồ sơ làm việc, sổ sách theo dõi chuyên môn
- Giúp đỡ mọi người để năng cao năng lực chuyên môn
+ Những điểm yếu:
- Sắp xếp thời gian làm việc chưa khoa học, còn dồn nén công việc
- Chưa thực hiện một số nhiệm vụ chính trị chưa đầy đủ chất lượng chưa cao.
- Chưa vận dụng hết năng lực nghiệp vụ sư phạm
- Thiếu kiểm tra giám sát hoạt động của giáo viên, nhân viên.
- Ý kiến của hiệu trưởng:
- Có ý thức xây nề nếp chuyên môn của nhà trường theo hướng chiều sâu, có trách nhiêm trong công việc. Hoàn thành nhiêm vụ chuyên môn trong năm
- Sử lý công việc vội vàng, chưa khoa học, thiếu tính quyết đoán và chiệu trách nhiệm về công việc mình phụ trách. Bị động theo dư luận.
- Ý kiến của cấp ủy Đảng:
- Thực hiện đầy đủ nội dung các Nghị quyết của Chi bộ, của Đảng ủy xã.
- Ý kiến của BCH Công đoàn trường:
- Quan tâm đến đời sống của anh chị em giáo viên nhân viên trong nhà trường, phối hợp tốt viêc giữa chuyên môn và Công đoàn trường trong công tác đánh giá chuyên môn của giáo viên.
- Ý kiến của BCH Đoàn:
- Phối hợp tốt để tổ chức các hoạt động ngoại khóa và các hội thi hội diễn của nhà trường đạt kết quả cao trong năm qua.
- Số điểm đánh giá: 136, xếp loại khá
d. Ý kiến kết luận của người chu trì:
- Luôn giữ vững lập trường chính trị, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo. Chấp
 
Gửi ý kiến