Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

báo cao boi duong các modun- chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Phương Thanh
Ngày gửi: 17h:54' 23-05-2013
Dung lượng: 28.7 KB
Số lượt tải: 2331
Số lượt thích: 0 người
PGD huyện Nam Sách
TRƯỜNG TH An Lâm
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2012-2013
---------------------
Năm học 2012-2013 đã đi gần hết chặng đường. Trong các nhiệm vụ của năm học, một nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần thực hiện thành công công tác đổi  mới  giảng  dạy  và “ Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện” của mỗi giáo viên- Đó là công tác bồi dưỡng thường xuyên. Rất may mắn cho tôi, nhiệm vụ này đã được nhà trường rất quan tâm và coi trọng. Ngay sau khi Sở giáo dục triển khai, nhà trường đã đã mở hội nghị chuyên đề toàn trường để triển khai thông tư 32/2011/TT-BGD&ĐT 8/8/2011 về BDTX GVTH; thông tư 26/2012/TT-BGD&ĐT 10/7/2012 V/v ban hành quy BDGV thông và chuyên đề bồi dưỡng theo TT32/2011/TT-BGD&ĐT 8/8/2011 cụ thể là modun 34. Sau khi dự chuyên đề, bản thân tôi đã học tập được những nội dung sau:
1. Lập kế hoạch bồi dưỡng cho bản thân:
Căn cứ vào TT32/BGD&ĐT và TT26/BGD&ĐT tôi đã tự xây dựng cho mình kế hoạch bồi dưỡng với các nội dung mà bản thân còn hạn chế với tổng số tiết là 60 tiết.
2. Nội dung bồi dưỡng.
2.1.Nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo các modun:
Modun: TH 13
Modun: TH 21
Modun: TH23
Modun: TH 39
Qua việc tự bồi dưỡng các modun theo kế hoạch đề ra trong từng tháng bản thân tôi đã học được một số kiến thức cơ bản sau:

KĨ NĂNG LẬP KH BÀI HỌC THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC
( MODUN TH 13)
Định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học:
Đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học cần được thực hiện theo các định hướng sau:
Bám sát mục tiêu giáo dục.
Phù hợp với nội dung dạy học cụ thể.
Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi HS.
Phù hợp với cơ sở vật chất, các điều kiện dạy học của nhà trường.
Phù hợp với việc đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học.
Kết hợp giữa việc tiếp thu và sử dụng có chọn lọc, có hiệu quả các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại với việc khai thác những yếu tố tích cực của các phương pháp dạy học truyền thống.
Tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học và đặc biệt lưu ý đến những ứng dụng của công nghệ thông tin.
Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học.
1. Yêu cầu đối với HS:
- Tích cực suy nghĩ, chủ động tham gia các hoạt động học tập để tự khám phá và lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng, xây dựng thái độ và hành vi đúng đắn.
- Mạnh dạn trình bày và bảo vệ ý kiến, quan điểm cá nhân; tích cực thảo luận, tranh luận, đặt câu hỏi cho bản thân, cho thầy, cho bạn; biết tự đánh giá và đánh giá các ý kiến, quan điểm, các sản phẩm hoạt động học tập của bản thân và bạn bè.
- Tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng học tập; thực hành thí nghiệm.
2. Yêu cầu đối với GV:
- Thiết kế, tổ chức, hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn .
- Động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho HS được tham gia một cách tích cực , chủ động, sáng tạo vào quá trình khám phá và lĩnh hội kiến thức.
- Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách hợp lý, hiệu quả.
III. Quy trình chuẩn bị và thực hiện một giờ học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học.
1.Các bước thiết kế một giáo án:
- Xác định mục tiêu của bài học căn cứ vào chuẩn kiến thức kĩ năng và yêu cầu về thái độ trong chương trình.
- Nghiên cứu SGK và các tài liệu liên quan để:
+ Hiểu chính xác, đầy đủ những nội dung của bài học.
+ Xác định những kiến thức, kĩ năng, thái độ cơ bản cần hình thành và phát triển ở HS.
+ Xác định trình tự logic của bài học.
_ Xác định khả năng đáp ứng nhiệm vụ nhận thức của HS:
+ Xác định những kiến thức, kĩ năng mà HS đã có và cần có
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓