Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TGĐĐ HCM NĂM 2013 NÈ CÁC BÁC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Nam
Ngày gửi: 18h:51' 16-05-2013
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 6303
Số lượt thích: 0 người
Mẫu số 2 (dành cho đảng viên)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN ĐĂNG KÝ
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương;
nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên”
Năm 2013

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Nam
Chức vụ (Đảng – chính quyền): Đảng viên
Đơn vị công tác: Trường THCS thị trấn Thứ Ba
Thực hiện Kế hoạch số 26/KH/CB, ngày 26 tháng 4 năm 2013 của chi bộ về “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Nay bản thân đăng ký học tập và làm thao Bác cụ thể như sau:
Ưu điểm.
- Phong cách quần chúng:
+ Luôn thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm, sẵn sàn tham gia các cuộc họp ở địa phương (khi dược mời), luôn sống gần gủi, gắn bó với nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ.
+ Trong quá trình thực hiện công việc bản thân luôn đặt lợi ích của tập thể và lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, không đầu cơ, vun vén lợi ích về cho bản thân.
+ Ngoài ra bản thân tôi không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bọc tận tụy, trung thành của nhân dân, …
- Phong cách dân chủ:
+ Bản thân luôn thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
+ Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
+ Luôn chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân.
+ Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Phong cách nêu gương:
+ Bản thân tiếp tục thực hiện Quy định 101QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
+ Tôi luôn phấn đấu làm nhiều việc tốt có lợi cho tổ chức và nhân dân nhằm nêu gương cho học sinh, quần chúng.
+ Bản thân luôn thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình.
+ Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2012 – 2013 về “nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ”, …
Hạn chế.
Bên cạnh những ưu điểm trên thì bản thân tôi so với tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương còn có những hạn chế sau:
Chưa dành nhiều thời gian để gần gủi với nhân dân, từ đó mời lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của họ.
Trong công tác phê bình và tự phê bình bản thân còn chưa thực sự mạnh dạng.
Biện pháp khắc phục hạn chế.
Với những hạn chế nêu trên bản thân tôi nghiêm túc đề ra biện pháp khắc phục như sau:
Dành nhiều thời gian hơn để gần gủi với nhân dân từ đó lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân.
Mạnh dạng hơn trong công tác phê bình và tự phê bình.
Trên đây là bản đăng ký làm theo của bản thân, tôi xin hứa sẽ phấn đấu thực hiện tốt các việc mà bản thân đã đăng ký với chi bộ.

Thị trấn Thứ Ba, ngày 16 tháng 5 năm 2013
Người đăng kýNguyễn Hoàng Nam

 
Gửi ý kiến