Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản tự nhận xét đánh giá, xếp loại giáo viên năm học 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đức Dũng
Người gửi: Nguyễn Đức Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:18' 15-05-2013
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 13242
Số lượt thích: 2 người (Bùi Văn Nhuận, Triệu Quang Hưng)
PHÒNG GD&ĐT VĨNH CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Lạc Hoà Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học: 2012 – 2013
---((---

Họ và tên: Nguyễn Đức Dũng
Đơn vị công tác: Trường THCS Lạc Hoà
Nhiệm vụ được phân công: Giáo viên giảng dạy

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
a. Nhận thức tư tưởng, chính trị:
Ưu điểm:
- Có lập trường tư tưởng vững vàng. Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Kiên định con đường mà Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
- Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không giao động trước mọi tình huống, trước những khó khăn
- Trong giảng dạy luôn cố gắng hướng HS vào việc nhận thức con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Hạn chế: Không
b. Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước:
Ưu điểm:
- Hoàn toàn tin tưởng và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
- Luôn vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện đúng các quan điểm, đường lối của Đảng pháp luật Nhà nước. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể, nhân dân.
- Có sự uốn nắn kịp thời khi HS hiểu sai về đướng lối, chủ trương của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước.
Hạn chế: Không
c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị đảm bảo số lượng, chất lượng, ngày giờ công:
Ưu điểm:
- Luôn chấp hành tốt các quy định của ngành, của cơ quan nơi công tác. Không có những biểu hiện nào vi phạm quy định làm ảnh hưởng đến ngành, cũng như cơ quan đang công tác.
- Trong những ngày nghỉ có xin phép và sắp xếp đổi tiết đúng quy định, không ảnh hưởng đến chương trình.Hạn chế:
Có lúc chưa viết đơn xin phép kịp thời.

d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân:
Ưu điểm:
- Có lối sống trong sạch lành mạnh, giản dị, thực hành tiết kiệm. Không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống.
- Luôn giữ gìn đạo đức nhân cách nhà giáo, không làm những việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. Luôn là tấm gương sáng cho HS noi theo.
- Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.
- Luôn tự phê bình và phê bình, đấu tranh chống tiêu cực trong cuộc sống cũng như trong công tác. Có ý thức bảo vệ lẽ phải, mạnh dạn đấu tranh chống các tư tưởng quan liêu, tham nhũng, cửa quyền…
- Luôn trung thực trong giảng dạy cũng như trong cách đánh giá học sinh và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Có sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân trên địa bàn công tác.
Hạn chế: Không
đ. Tinh thần đoàn kết, tính trung thực trong công tác, quan hệ, đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
Ưu điểm:
- Trong quá trình công tác luôn cố gắng tạo ra sự đoàn kết với đồng nghiệp, với học sinh. Cùng các đồng nghiệp góp phần xây dựng một tập thể nhà trường đoàn kết trong quá trình hoạt động.
- Trung thực trong công tác giảng dạy cũng như trong các báo cáo mà BGH yêu cầu.
- Luôn thể hiện mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong công việc, trong sinh hoạt những lúc khó khăn, cơ nhỡ.
- Có thái độ hoà nhã với phụ huynh học sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, cũng như trong đời sống thường ngày, nên tạo được mối quan hệ mật thiết.
- Có sắp xếp thời gian để dạy thay cho đồng nghiệp khi cần thiết.
Hạn chế: Không
e. Tự xếp loại về phẩm chất, đạo đức, lối sống: tốt

2. Về chuyên môn nghiệp vụ:
a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:
Ưu điểm:
- Tuy bản thân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống gia đình nhưng
 
Gửi ý kiến