Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu đánh giá phó hiệu trưởng, giáo viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Quýt
Ngày gửi: 21h:16' 13-05-2013
Dung lượng: 175.0 KB
Số lượt tải: 2175
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

Phụ lục 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số29/2009/TT-BGDĐT
Ngày 22 /10 / 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHIẾU GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
THAM GIA ĐÁNH GIÁ PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Năm học 2011 – 2012

Họ và tên hiệu trưởng: Triệu Thị Ngân Hàng
Hướng dẫn cho điểm: 1. Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên:
2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.
Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Điểm tiêu chí
Điểm tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp
1. Phẩm chất chính trị

……….


2. Đạo đức nghề nghiệp
3. Lối sống
4. Tác phong
5. Giao tiếp, ứng xửTiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
6. Hiểu biết chương trình GD

……….


7. Trình độ chuyên môn
8. Nghiệp vụ sư phạm
9. Tự học và sáng tạo
10. Năng lực ngoại ngữ và CNTTTiêu chuẩn 3:
Năng lực quản lý nhà trường

11. Phân tích và dự báo

................


12. Tầm nhìn chiến lược
13. Thiết kế và định hướng triển khai
14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới
15. Lập kế hoạch hoạt động
16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ
17. Quản lý hoạt động dạy học
18. Phát triển môi trường giáo dục
19. Xây dựng hệ thống thông tin
20. Kiểm tra đánh giáTổng điểm


Chú ý: - Ghi rõ số điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn, tổng điểm.
- Trường hợp không ghi đủ các số liệu phiếu sẽ bị loại.
- Loại xuất sắc: Tổng số điểm từ 180 đến 200 và các tiêu chí phải từ 8 điểm trở lên;
- Loại khá: Tổng số điểm từ 140 đến 179 điểm và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên;
- Loại trung bình: Tổng số điểm từ 100 đến 139 điểm, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 và 3 phải từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí 0 điểm.
Nhận xét chung :
1/. Những điểm mạnh:.................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2/. Những điểm yếu: ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3/. Đánh giá chung*:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt chuẩn, XS): 
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt chuẩn, khá): 
- Hoàn thành nhiệm vụ (đạt chuẩn, TB): 
- Chưa hoàn thành nhiệm vụ(chưa đạt chuẩn, kém): 
*Ghi chú: Đánh dấu vào ô thích hợp
 Tân Hiệp, ngày 12 tháng 5 năm 2012
Người đánh giá
(có thể không ghi họ, tên)PHÒNG GD&ĐT TÂN HIỆP
TRƯỜNG THCS TÂN HIỆP A5

Phụ lục 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số29/2009/TT-BGDĐT
Ngày 22 /10 / 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
THAM GIA ĐÁNH GIÁ PHÓ HIỆU TRƯỞNG - Năm học 2011 – 2012

Họ và tên hiệu trưởng: Triệu Thị Ngân Hàng
Tổng số phiếu đánh giá (hợp lệ)/tổng số CB,GV, NV (cơ hữu): ............/.........
Hướng dẫn cho điểm
1. Điểm cho tiêu chí là trung bình cộng điểm của tiêu chí đó cho tất cả các phiếu đánh giá.
2. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.
Thực hiện Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/2/2012 V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm nom, phổ thông và phó giám đốc TTGDTX;
Tiêu chuẩn 3 tùy theo lĩnh vực hoạt độngcủa cơ sở giáo dục được cấp trưởng phân công phụ trách, cấp phó sẽ được đánh giá theo các tiêu chí tương ứng.

Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Điểm tiêu chí
Điểm tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp
1. Phẩm chất chính trị

……….


2. Đạo đức nghề nghiệp
3. Lối sống

 
Gửi ý kiến