Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach ca nhan boi duong thuong xuyen nam 20132014mon lich su

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Dũng
Ngày gửi: 20h:19' 04-05-2013
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT QUAN SƠN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS SƠN ĐIỆN                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             
Sơn Điện, ngày 26 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên giáo viên: Hoàng Thanh Hải; Trình độ chuyên môn ĐHSP
Chức vụ: Giáo viên; tổ chuyên môn: Tổ Xã Hội
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Giảng dạy môn Lịch Sử các khối 6;7;8;9.
I. Mục tiêu của việc bồi dưỡng thường xuyên
Căn cứ các thông tư số30;31;32;33 ngày 08/08/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 của BGD&ĐT về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non,phổ thông và giáo dục thường xuyên
Căn cứ công văn số 8390/BGD ĐT-GDTX ngày 06/12/2012 của BGD&ĐT của Sở GD&ĐT Thanh Hóa hướng dẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ công văn số 2200/SGD&ĐT-GDCN ngày 10/12/2012 hướng dẫn đơn vị trược thuộc thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên. Công văn số 307/SGD&ĐT-GDCN hướng dẫn bổ sung sửa đổi một số nội dung tại công văn số 2200/SGD&ĐT-GDCN ngày 10/12/2012
1. CBQL và giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục  theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của CBQL và giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. Nội dung bồi dưỡng thường xuyên:
- Nội dung bồi dưỡng 1( Khối lượng kiến thức bắt buộc: Thời lượng 30tiết) (Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Nội dung bồi dưỡng 2( Khối lượng kiến thức bắt buộc: Thời lượng 30tiết)
TT
Nội dung
Số tiết

1
Tài liệu Ngữ văn địa phương Thanh Hoá
30

2
Tài liệu Lịch sử địa phương Thanh Hoá
30

3
Tài liệu Địa lý địa phương Thanh Hoá
30


- Nội dung bồi dưỡng 3( Khối lượng kiến thức tự chọn, thời lượng 60 tiết)
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu bồi dưỡng
Thời gian tự học
( tiết )
Thời gian học tập trung
( tiết )


Lý thuyết
Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục
THCS 1
Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh trung học cơ sở (THCS)
1. Khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi học sinh THCS.
2. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS
Phân tích được các đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS để vận dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh
8
4
3 
THCS 2
Hoạt động học tập của học sinh THCS
1. Hoạt động học tập
2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS
Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS

 
10

 
2

 
3


THCS 3
Giáo dục học sinh THCS cá biệt
1. Hoạt động học tập
2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS
Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THCS cá biệt
10
2
3

II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập
THCS 4
Phương pháp và kĩ thuật thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS.
1. Tìm hiểu môi trường giáo dục THCS.
2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của môi trường giáo dục đến việc học tập, rèn luyện của học sinh THCS.
Sử dụng được các phương pháp và kĩ thuật để thu thập, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THCS.
10
2
3

Thời lượng 15 tiết/mô đun

III. Hình thức BDTX:
1. Bồi dưỡng thông qua
 
Gửi ý kiến