Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach ca nhan boi duong thuong xuyen nam 20132014mon

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tk
Người gửi: Nguyễn Hữu Dũng
Ngày gửi: 20h:18' 04-05-2013
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD- ĐT TP. PLEIKU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH-THCS ANH HÙNG WỪU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS
NĂM HỌC: 2013- 2014
(Khối kiến thức tự chọn)

- Căn cứ thông tư 31/ Số: 31/2011/TT-BGDĐT về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở.
- Căn cứ vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ vào Công văn số 219/SGD ĐT- GDTX ngày 26/02/2013 về kế hoạch bồi dưỡng giáo viên các cấp năm học 2012-2013 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Gia Lai.
- Căn cứ Công văn số 477/PGD ĐT Tp Pleiku ngày 01/04/2013 về việc triệu tập tập huấn quy chế bồi dưỡng thường xuyên và kế hoach triển khai bồi dưỡng giáo viên các cấp năm 2013.
Bản thân là giáo viên THCS, tôi xin đăng ký với Tổ chuyên môn: Tổ Tự nhiên và Ban giám hiệu Trường TH-THCS Anh hùng Wừu nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS như sau:
Họ và tên Giáo viên: Đỗ Đình Thiên.
Sinh ngày 01 tháng 6 năm 1981
Đơn vị công tác: Trường THCS Anh Hùng Wừu
Năm vào ngành: 2005 Năm biên chế: 2006
Thời gian công tác: 8 năm
Danh hiệu thi đua năm gần nhất: Lao động tiên tiến
1. Mục tiêu Bồi dưỡng thường xuyên:
- Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho giáo viên THCS.
- Hỗ trợ giáo viên THCS thực hiện nhiệm vụ năm học và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương, từng bước nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên THCS với yêu cầu phát triển giáo dục THCS và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
2. Hình thức Bồi dưỡng thường xuyên:
- Tự học kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, cụm trường do Phòng giáo dục đào tạo TP Pleiku quy định.
- Học tập từ xa (Qua mạng Internet)
- Qua sách, sách báo, tài liệu được cung cấp ...
3. Phương pháp học tập:
- Trao đổi kinh nghiệm đồng nghiệp, thảo luận chuyên đề qua sinh hoạt chuyên môn
- Ghi chép vở Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS.
4. Nội dung khối kiến thức tự chọn:

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng


mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung (tiết)


Lý thuyết
Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục


THCS
2
Hoạt động học tập của học sinh THCS
1. Hoạt động học tập
2. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS
Phân tích được các đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS
10
2
3


THCS
3
Giáo dục học sinh THCS cá biệt
1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt
2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt
3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt
Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THCS cá biệt10

23


VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
THCS
18
Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực

3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực
10
2
3THCS
19
Dạy học với công nghệ thông tin
1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
10
2
3Trên đây là kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên: Đỗ Đình Thiên thuộc tổ chuyên môn: Tổ Tự nhiên trường TH-THCS Anh hùng Wừu.

Xác nhận của BGH Họ và tên Giáo viên
(Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký và ghi rõ họ và tên)Đỗ Đình Thiên
 
Gửi ý kiến