Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

quyet dinh thanh lap sao nhi dong

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Lê Dung
Ngày gửi: 21h:12' 03-05-2013
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 2107
Số lượt thích: 0 người
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH BA LÀNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUYẾT ĐỊNH
(V/V Thành lập Ban phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh )

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC BA LÀNG

- Căn cứ vào điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo quyết định số 51/ 2007/ QĐ-BGD & ĐT ngày 31/ 08/ 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ vào điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh của Hội Đồng Đội Trung Ương.
- Căn cứ vào tình hình thực tế, xét khả năng và nhu cầu công tác của cán bộ giáo viên.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay thành lập Ban phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh năm học 2012 –2013 gồm các ông ( bà )có tên sau :

1/ Bà: Đỗ Thị Lê Dung
TPT Đội
Trưởng ban.

2/ Ông: Vũ Văn Nam
GV
Ủy viên – Phụ trách Đội lớp 5A

3/ Ông: Phạm Văn Tuấn
GV
Ủy viên – Phụ trách Đội lớp 5B

4/ Bà: Nguyễn Thị Trang
GV
Ủy viên – Phụ trách Đội lớp 4A

5/ Ông: Phạm Văn An
GV
Ủy viên – Phụ trách Đội lớp 4B

6/ Ông: Hà Sỹ Tuấn
GV
Ủy viên – Phụ trách Nhi đồng lớp 3A

7/ Bà: Đỗ Thị Tuyết Lan
GV
Ủy viên – Phụ trách Nhi đồng lớp 3B

8/ Bà: Đặng Thị Hà
GV
Ủy viên – Phụ trách Nhi đồng lớp 2A

9/ Bà: Nguyễn Thị Thanh Hải
GV
Ủy viên – Phụ trách Nhi đồng lớp 2B

10/ Bà: Nguyễn Thị Thi
GV
Ủy viên – Phụ trách Nhi đồng lớp 1A

11/ Bà: Hoàng Thị Hương Trà
GV
Ủy viên – Phụ trách Nhi đồng lớp 1B

12/ Bà: Lưu Thị Hưởng
GV
Ủy viên – Phụ trách Nhi đồng lớp 1C


Điều 2: Ban Phụ Trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao Nhi Đồng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tham gia xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh và Sao Nhi Đồng Hồ Chí Minh ở nhà trường thông qua công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khoá ,các chủ đề năm học, chủ điểm từng tháng.
Điều 3: Các ông (bà) có tên ở điều I căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký .

Ba Làng, ngày 20 tháng 8 năm 2012.
Nơi nhận:
-Ông (bà) có tên ở điều 1 TPT
-Lưu văn phòng.Đỗ Thị Lê Dung

 
Gửi ý kiến