Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bản đăng ký học tập & làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thanh Hiền (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:11' 02-05-2013
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH TRẠCH
CHI BỘ: TH “B” VĨNH TRẠCH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN ĐĂNG KÝ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
NĂM 2013Họ và tên : DƯƠNG THANH HIỀN
Chi bộ : TH “B” Vĩnh Trạch
Đơn vị : Trường TH “B” Vĩnh Trạch

Tôi xin đăng ký thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng,dân chủ,nêu gương;nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ,đảng viên”,cụ thể bằng một số công việc gắn với nhiệm vụ được giao như sau:

* Nội dung và thời gian thực hiện:
- Từ tháng 1 đến tháng 3-2013: làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm cụ thể như sau:
Học tập, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm, những việc viên chức không được làm; thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp và học sinh, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân …

- Tháng 4 đến tháng 6-2013: làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Học tập, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”  thể hiện ở việc mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương của xã hội. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức, hay ngược lại, dân chủ quá trớn, lợi dụng dân chủ để "kéo bè, kéo cánh", để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi, hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên pháp luật, làm cho nhân dân bất bình, cần phải bị lên án và loại bỏ.
- Tháng 7 đến tháng 9-2013: làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ,đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
Học tập, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về trách nhiệm nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thể hiện cụ thể bằng sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc. Mọi thành viên trong cơ quan, đơn vị chăm lo xây dựng môi trường đạo đức công sở, văn hóa nơi công sở, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức - nhân cách, văn hóa. Bản thân chấp hành đúng nội quy, quy chế của cơ quan. 
Vĩnh Trạch,ngày 2 tháng 5 năm 2013
Người viết

Dương Thanh Hiền


 
Gửi ý kiến