Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai thu hoach Hoc tap va lam theo tam guong dao duc HCM nam 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cầm Bá Đại
Ngày gửi: 23h:12' 01-05-2013
Dung lượng: 120.5 KB
Số lượt tải: 301
Số lượt thích: 0 người

ĐẢNG BỘ XÃ LUẬN KHÊ
Chi Bộ trường Tiểu học Luận Khê 2
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMLuận Khê, ngày 24 tháng 04 năm 2013


BÀI THU HOẠCH
Qua học tập, nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”
----------------------------

Họ và tên: Cầm Bá Đại
Sinh hoạt Đảng tại Chi Bộ Trường Tiểu học Luận Khê 2 – Thường Xuân – Thanh Hóa.
Qua học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, tôi xin trình bày những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân như sau :

I/ PHONG CÁCH QUẦN CHÚNG, DÂN CHỦ, NÊU GƯƠNG TRONG TƯ TƯỞNG.
1. Phong cách quần chúng:
Học tập, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp và học sinh,…
2. Phong cách dân chủ:
Học tập, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách dân chủ trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”  thể hiện ở việc mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương của xã hội. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức, hay ngược lại, dân chủ quá trớn, lợi dụng dân chủ để "kéo bè, kéo cánh", để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi, hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên pháp luật, làm cho nhân dân bất bình, cần phải bị lên án và loại bỏ. 
3. Phong cách nêu gương:
Học tập, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thể hiện cụ thể bằng sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân. Mọi thành viên trong cơ quan, đơn vị chăm lo xây dựng môi trường đạo đức công sở, văn hóa nơi công sở, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức - nhân cách, văn hóa. Bản thân chấp hành đúng nội quy, quy chế của cơ quan.
Là cán bộ, đảng viên, viên chức phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Phục vụ nhân dân trước hết là:
+ Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc,
quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, phải tìm mọi cách, mọi biện pháp để thoả mãn các nhu cầu lợi ích của nhân dân, nhất là những nhu cầu bức thiết trong cuộc sống.
+ Các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc và nhân dân về vị trí của cán bộ, đảng viên. Cán bộ là công bộc, là đầy tớ của dân, dân là chủ, dân là gốc của nước nhà; có dân là có tất cả. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, là gốc của công việc.
II/ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, NÊU CAO TRÁCH NHIỆM GƯƠNG MẪU CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHẤT LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CÁC CẤP.
Sự cần thiết phải học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh:
Học tập và làm theo phong cách của Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn luôn tự tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
 
Gửi ý kiến