Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài chiến lược biển việt nam đến năm 2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Chinh
Ngày gửi: 21h:57' 27-04-2013
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 624
Số lượt thích: 1 người (Lê Tấn Dũng)
BỘ CHQS TỈNH THANH HOÁ
BAN CHQS HUYỆN YÊN ĐỊNH
*** ***


BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ
Bài: Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020
(Lưu hành nội bộ)
GIÁO VIÊN


Thiếu uý Nguyễn Đình Chinh
Ngày tháng 5 năm 2013
PHÊ DUYỆT
Của chính trị viên Ban CHQS huyện Yên Định
1 . Phê duyệt bài giảng:
Bài: Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 của đồng chí Thiếu uý Nguyễn Đình Chinh - Trợ lý Chính trị
2 . Nội dung phê duyệt
a- Bố cục, nội dung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
b- Liên hệ thực tiễn, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Kết luận:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHÍNH TRỊ VIÊN


Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
Lời mở đầu
Tiềm năng biển Việt Nam là một lợi thế lớn, là niềm tự hào của đất nước trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã vạch ra chiến lược tổng thể cùng những mục tiêu biện pháp cụ thể trở thành công cụ dẫn đường kịp thời và đắc lực để phát huy vững chắc và hiệu quả tiềm năng đó.
I. Mục đích yêu cầu:
1. Mục đích
- Nhằm trang bị cho người học những nội dung cơ bản về chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.
- Làm chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm công dân trong bảo vệ, khai thác có hiệu quả tiềm năng của biển góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược biển đến năm 2020.
2. Yêu cầu
- Người học tập trung nghe giảng, ghi chép năm chắc những nội dung cơ bản của chiến lược biển đến năm 2020.
- Vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn các hành vi làm ảnh hưởng, thất thoát tài nguyên biển.
II. Nội dung
1. Cơ sở xây dựng chiến lược Biển Việt Nam
2. Quan điểm chỉ đạo của Đảng về chiến lược biển đến năm 2020
Trọng tâm: Phần 2
III. Thời gian: 4 giờ ( lên lớp 3 giờ; 1 giờ nghiên cứu thảo luận )
IV. Phương pháp: Vận dụng tổng hợp các phương pháp, trong đó sử dụng thuyết trình là chủ yếu và kết hợp trao đổi với người học.
+ Tài liệu tham khảo:
1. Nội dung cơ bản của chiến lược biển Việt Nam.
2. Nội dung cơ bản của Luật biển Việt Nam năm 2012.
3. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX, X.


NỘI DUNG
* Khái quát:
Việt Nam có diện tích hơn 330,000 km² bao gồm khoảng 327.480 km² đất liền và hơn 4.200 km² biển nội thuỷ, với hơn 4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ, có vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa xác định gần gấp ba lần diện tích đất liền khoảng trên 1 triệu km².28 trong số 64 tỉnh/thành phố nước ta nằm ven biển, diện tích các huyện ven biển chiếm 17% tổng diện tích cả nước và là nơi sinh sống của hơn 1/5 dân số cả nước.
Hội nghị lầ thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020. Thời gian và các mục tiêu cương lĩnh của Đảng và nghị quyết các Đại hội Đảng IX, X: Đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Việc triển khai thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Trong Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, phải phấn đấu để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; có chính sách hấp dẫn nhằm thu hút mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế biển; xây dựng các trung tâm kinh tế lớn vùng duyên hải gắn với các hoạt động kinh tế biển làm động lực quan trọng đối với sự phát triển của cả nước. Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế biển đóng góp khoảng 53 – 55% GDP, 55 – 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống của nhân dân vùng biển và ven biển.
 
Gửi ý kiến