Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BDTX cá nhân Giáo viên MN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lu Tue Cam Linh
Ngày gửi: 23h:37' 25-04-2013
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 10319
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT SẦM SƠN
TRƯỜNG MẦM NON TRUNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Trung Sơn, ngày 25 tháng 04 năm 2013

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2013-2014


Họ và tên : LÊ THỊ TUYẾT
Chức vụ : Giáo viên Mầm Non
Nhiệm vụ:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác: Trường Mầm Non Trung Sơn – P. Trung Sơn – TX Sầm Sơn – Tỉnh Thanh Hóa.
A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BDTX.
- Căn cứ thông tư số 36 /2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non.
- Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 08 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, trung học cơ sở, phổ thông và giáo dục thường xuyên
- Căn cứ thông tư số 26/2012/TT- BGDĐT ngày 10 tháng 07 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên MN,THCS,PT và GDTX.
- Căn cứ kế hoạch số 2200/SGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc Bồi dưỡng thường xuyên .
- Căn cứ kế hoạch của Trường Mầm Non Trung Sơn về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.
- Bản thân tôi tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 như sau:
B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi
- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Bản thân cũng quen dần với công nghệ thông tin nên tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, bồi dưỡng thường xuyên dễ dàng hơn .
- Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy, dành nhiều thời gian và điều kiện để tiếp cận tri thức mới, có tinh thần ham hỏi, tự tìm tòi trong công tác chuyên môn và các hoạt động khác.
- Bản thân an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao.
- Là một giáo viên yêu trường, mến trẻ và ý thức kỉ luật cao.
2. Khó khăn
- Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn, chưa thể đảm bảo cho các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên. (tài liệu, phòng máy cho giáo viên...)
C. MỤC TIÊU CỦA BỒI DƯỠNG.
- Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Nghiên cứu nắm vững Quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên, lựa chọn xác định nội dung tự bồi dưỡng sát hợp, thiết thực đối với thực tiễn yêu cầu nâng cao nghiệp vụ sư phạm của bản thân.
- Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp dạy của cô, phương pháp tiếp thu của trẻ, tạo nền tảng để có sự tiến bộ đích thực về chất lượng dạy - học của nhà trường. Sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện có, tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm các phương tiện thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Thường xuyên sử dụng nhóm phương pháp dạy học tích cực đi sâu vào bồi dưỡng phương pháp dạy học bằng mô hình, nhằm phát huy khả năng tư duy trí tưởng tượng của trẻ .
- Sau đợt bồi dưỡng giáo viên có kĩ năng thành thạo trong việc sử dụng thiết bị dạy học, sử dụng kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học, có kĩ năng tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm, có kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm.
- Nâng cao chất lượng soạn giảng nhằm phát huy tính
 
Gửi ý kiến