Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế của Đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Sơn
Ngày gửi: 15h:47' 23-04-2013
Dung lượng: 53.0 KB
Số lượt tải: 890
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ PÁ LÔNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS PÁ LÔNG

Pá lông, ngày 08 tháng 12 năm 2012.


BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XI )
"Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay"
……………….

Kính gửi: Chi bộ Trường THCS Pá Lông.
Họ và tên: Lưu Quốc Khánh.
Chức vụ công tác hiện nay: Đảng viên
Là đảng viên chi bộ Trường THCS Pá Lông, đảng bộ xã pá lông
Căn cứ nghị quyết trung ương 4 khoá XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng viên hiện nay” chỉ thị và kế hoạch của bộ chính trị, hướng dẫn của các ban đảng Trung ương về thực hiện nghị quyết; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 27.3.2012 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương đảng khoá XI; Các hướng dẫn của ban thường vụ tỉnh uỷ về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khoá XI; Tôi xin kiểm điểm tự phê bình như sau.
Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.
a. Ưu điểm:
- Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, phục tùng sự phân công nhiệm vụ công tác của Đảng;
- Thực hành tiết kiệm đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không sa hoa lãng phí, hết lòng hết sức vì sự nghiệp giáo dục của địa phương.
- Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ trong công việc thể hiện vai trò và trách nhiệm của một đảng viên, luôn chống mọi biểu hiện bè phái, ỷ lại, luôn hòa nhã với đồng nghiệp trong cơ quan, tận tụy, gương mẫu với học sinh.
- Bản thân luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó với cấp ủy chi bộ, chính quyền và các đoàn thể trong và ngoài cơ quan, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Trong hoạt động đoàn thể, tôi luôn tham gia đầy đủ các hoạt động của công đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Thực hiện tốt những điều Đảng viên không được làm.
b. Khuyết điểm.
- Công tác tự phê bình và phê bình còn hạn chế do có sự khiêm nhường và tính tự giác chưa cao.
- Chưa kiên quyết trong việc tham gia góp ý với các đồng chí của mình trong các cuộc họp đặc biệt là các cuộc họp đảng bộ.
- Trong các buổi học tập nghị quyết của Đảng, đôi lúc tôi còn nể nang.
2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quán lý các cấp.
a. Ưu điểm:
- Tham mưu tốt cho chi ủy trong công tác xây dựng và phát triển đảng viên. Có kế hoạch tham mưu với chi ủy những gương mặt tiêu biểu để đào tạo thay thế chức vụ của bản thân sau này.
- Bản thân phục tùng theo sự phân công của Đảng;
- Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể quần chúng cơ sở trong sạch, vững mạnh.
b. Khuyết điểm
- Chưa thật sự đi sâu, đi sát nắm bắt được nhiều tâm tư, nguyện vọng diễn biến tư tưởng của quần chúng trong cơ quan.
- Nhiều công việc khi đánh giá nhận xét còn mang tính thành tích nên có những công việc đánh giá chưa sát thực với kết quả đạt được.
- Có những lúc tôi còn nể nang, còn ngại mất lòng, sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.
3. Kiểm điểm về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
a. Ưu điểm:
- Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”
- Ham học hỏi để nâng cao trình độ năng lực công tác;
- Bản thân không vụ lợi bất chính, không dựa vào tập thể để mưu cầu lợi ích cá nhân;
- Sẵn sàng nhận khuyết điểm tồn tại trong công việc do mình phụ trách.
b. Khuyết điểm:
- Công tác vận động tuyên truyền còn hạn chế;
- Phương thức hoạt động phong trào còn chưa thật sự đổi mới.
Trong tập thể BCH công đoàn chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ: một số công việc còn tự động giải quyết mà chưa thông qua lấy ý kiến BCH.
4. Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sữa chữa các
 
Gửi ý kiến