Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 02-03

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày gửi: 09h:01' 22-04-2013
Dung lượng: 10.6 KB
Số lượt tải: 1197
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD-ĐT Krông Pắc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Nguyễn Viết Xuân Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/ KH-GV
Hòa Tiến, ngày 26 tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2012-2013

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh : Ngày 7 tháng 7 năm 1984
Trình độ chuyên môn : Trung cấp Tin học
Năm vào ngành: 2007
Nhiệm vụ được giao trong năm học : GV dạy Tin học lớp 3, 4,5
- Căn cứ thông tư 32/2011/TT – BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ;
- Căn cư thông tư số 26/2012/TT - BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ GD & ĐT về ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Thực hiện kế hoạch số 19/KH BDTX– PGD & ĐT ngày 17 tháng 1 năm 2013 về bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí và giáo viên bậc MN, TH, THCS năm học 2012-2013 và kế hoạch hướng dẫn trường TH Nguyễn Viết Xuân và kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên trường TH Nguyễn Viết Xuân;
Nay cá nhân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 -2013 như sau:
I. Mục đích bồi dưỡng
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội , bồi dưỡng phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học.
- Yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên
-Tự trang bị kiến thức về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình tiểu học.
-Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức quản lý tự học tự bồi dưỡng của bản thân
- Bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với mức yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học, yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
II. Nội dung bồi dưỡng
1. Khối kiến thức bắt buộc
* Nội dung 1
- Mục tiêu : Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của tiểu học
- Thời lượng : 30 tiết/1năm
- Nội dung :
+ Chỉ thị số 2737/CT- BGD&ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX năm học 2012-2013 và chỉ thị của Bộ GD & ĐT những năm tiếp theo .
+ Hướng dẫn số 5379/BGD&ĐT – GDTH ngày 20 tháng 8 năm 2012 của BGD &ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đối với giáo dục tiểu học năm học 2012 -2013, đồng thời thực hiện hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học những năm tiếp theo.
+ Thông tư 32/2009/TT –BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 về ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.
+ Hướng dẫn số 5842 Bộ GD&ĐT –VP ngày 1 tháng 9 năm 2011 về hướng dẫn triển khai điều chỉnh nội dung dạy học cấp tiểu học.
* Nội dung 2
- Mục tiêu : Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục ở địa phương theo năm học
- Thời lượng : 30 tiết/1 năm
- Nội dung : Do sở GD&ĐT quy định
+ Về quy hoạch mạng lưới và quy hoạch phát triển của giáo dục tỉnh Đăk Lăk đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
+ Bồi dưỡng chuyên đề tập huấn về công tác chủ nhiệm
+ Bồi dưỡng phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực của học sinh theo công văn số 843/ sở GDĐT- GDTH ngày 13 tháng 7 năm 2012 của sở GD &ĐT Đăk Lăk
+ Bồi dưỡng ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học .
2. Khối kiến thức tự chọn
* Nội dung 3
- Mục tiêu : Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
- Thời lượng: 60 tiết/năm học
- Nội dung:
+ Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học (TH15)
+ Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học (TH16
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓