Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

7 phụ lục đề án vị trí việc làm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Văn Thông (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:35' 20-04-2013
Dung lượng: 108.0 KB
Số lượt tải: 1873
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT AN MINH
TRƯỜNG THCS ĐÔNG HƯNG A
Phụ lục số 6
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Vị trí việc làm Công việc chính phải thực hiện Sản phẩm đầu ra
STT Tên vị trí việc làm Số TT Tên công việc Tên sản phẩm đầu ra Kết quả thực hiện trong năm
1 2 3 4 5 6
I "Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành"
1. Hiệu trưởng 1.1 " Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; " "Kết quả phát triển trường, lớp; Kế hoạch năm học; Tổ chức bộ máy nhà trường, thành lập đầy đủ các tổ bộ môn, các hội đồng khác theo quy định điều lệ trường THCS; Thực hiện tốt việc tuyển dụng, phân công điều động giáo viên; Quy định nội quy cơ quan, nội quy học sinh; Thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên." "Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường phù hợp với tình hình địa phương; Tham mưu Lãnh đạo Phòng GD-ĐT An Minh ra quyết định Hội đồng trường; Bổ nhiệm 3 tổ trưởng, tổ phó chyên môn; Thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Tuyển dụng giáo viên đảm bảo đúng biên chế giao; Đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên."
1.2 Thực hiện các Quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ nhà trường;
1.3 " Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;"
1.4 " Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;"
1.5 " Quản lý giáo viên, nhân viên; Quản lý chuyên môn; Phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; Thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; Thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; Ký hợp đồng lao động; Tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;"
1.6 " Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; Xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;"
1.7 "Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;"
1.8 " Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;"
1.9 "Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; Thực hiện công khai đối với nhà trường;"
1.1 " Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật."
2. Phó Hiệu trưởng 2.1 Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công; Hoạt động của tổ chuyên môn; Chất lượng của giáo viên và học sinh trong nhà trường. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên; Chất lượng 2 mặt giáo dục; Kết quả các Hội thi về chuyên môn của giáo viên và học sinh.
2.2 Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;
2.3 Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;
2.4 "Tham mưu các ý kiến về việc xây dựng các kế hoạch, các quy chế, quy định của cơ quan;"
II Tên vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
1 Giáo viên dạy môn Ngữ văn Truyền thụ kiến thức cho học sinh trong lĩnh vực Văn học. Kết quả học tập của học sinh "Giỏi: 13,5 %
Khá: 30,8 %
TB: 55,7 %
Yếu: 0 %"
2 Giáo viên dạy môn Toán Truyền thụ kiến thức cho học sinh trong lĩnh vực Toán học. Kết quả học tập của học sinh "Giỏi: 15,4 %
Khá: 41,0 %
TB: 35,9 %
Yếu: 7,7 %"
3 Giáo viên dạy môn Vật lý Truyền thụ kiến thức cho học sinh trong lĩnh vực Vật lý. Kết quả học tập của học sinh "Giỏi: 15,4 %
Khá: 35,9 %
TB: 39,7 %
Yếu: 9,0 %"
4 Giáo viên dạy môn Hóa học Truyền thụ kiến thức cho học sinh trong lĩnh vực Hóa học. Kết quả học tập của học sinh "Giỏi: 25,6 %
Khá: 60,3 %
TB: 14,1 %
Yếu: 0 %"
5 Giáo viên dạy môn Sinh học Truyền thụ kiến thức cho học sinh trong lĩnh vực Sinh học. Kết quả học tập của học sinh "Giỏi: 10,3 %
Khá: 85,9 %
TB: 3,8 %
Yếu: 0 %"
6 Giáo viên dạy môn Lịch sử Truyền thụ kiến thức cho học sinh trong lĩnh vực Sử học. Kết quả học tập của học sinh "Giỏi: 53,9 %
Khá: 37,1 %
TB: 9,0%
Yếu: 0 %"
7 Giáo viên dạy môn Địa lý Truyền thụ kiến thức cho học sinh trong lĩnh vực Địa lý. Kết quả học tập của học sinh "Giỏi: 24,4 %
Khá: 39,7 %
TB: 26,9 %
Yếu: 9,0 %"
8 Giáo viên dạy môn tiếng Anh Truyền thụ kiến thức cho học sinh trong lĩnh vực Tiếng Anh. Kết quả học tập của học sinh "Giỏi: 11,5 %
Khá: 53,9 %
TB: 34,6 %
Yếu: 0 %"
9 Giáo viện dạy môn GD công dân Truyền thụ kiến thức cho học sinh trong lĩnh vực GDĐĐ Lối sống. Kết quả học tập của học sinh "Giỏi: 21,3 %
Khá: 46,8 %
TB: 31,9 %
Yếu: 0 %"
10 Giáo viên dạy môn Âm nhạc Truyền thụ kiến thức cho học sinh trong lĩnh vực Âm Nhạc. Kết quả học tập của học sinh "Đạt yêu cầu:
100 %"
11 Giáo viên dạy mô
 
Gửi ý kiến