Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai thu hoach

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Van Nhat
Ngày gửi: 13h:34' 19-04-2013
Dung lượng: 336.5 KB
Số lượt tải: 2574
Số lượt thích: 1 người (Rlan Hlot )Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Trung Tâm, quý thầy cô giáo của Trung tâm Chính trị Huyện Trà Cú đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình học tập tại trung tâm, đồng thời đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện bài thu hoạch này.
Đặc biệt, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới quý Thầy, Cô giảng dạy lớp, quý thầy cô giáo trong trung tâm đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, chuyển tải những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và động viên chúng tôi thực hiện và hoàn thành bài thu hoạch này.
Trong khoảng thời gian hạn hẹp, Bài thu hoạch không tránh khỏi những thiếu sót, những hạn chế về cả nội dung lẫn hình thức. Tôi rất mong nhận được những góp ý của quý thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp.
Xin trân trọng cảm ơn!
Trà Cú, tháng 4 năm 2013.
Người thực hiện bài thu hoạch


Phan Văn Nhật

MỤC LỤC
STT
Nội Dung
Trang


Lời cảm ơn
1


Câu hỏi


Câu 1

3


Phân tích 4 nhiệm vụ của Đảng Viên được Qui định trong Điều Lệ Đảng.
3 - 5


Liên hệ bản thân đồng chí
5 - 7

Câu 2

7


Đặc trương của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng trong Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011
7 - 10

Câu 3

10


Nội dung phấn đấu trở thành người Đảng Viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
10 - 14


Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành Đảng Viên.
14


Một số hình ảnh về ĐCSVN
15Câu1: Phân tích 4 nhiệm vụ của Đảng Viên được qui định trong Điều Lệ đảng. Liên hệ bản thân.
Trả lời

Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của đảng viên và của tổ chức đảng các cấp. Điều lệ Đảng nhằm tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng. Điều lệ Đảng gồm 12 chương, 48 điều. Trong đó chương I “ Đảng viên” có 8 điều, là chương rất quan trọng. Điều 2 và điều 3 tại chương này đều quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng viên. Điều 2 trong Điều lệ Đảng gồm 4 điểm, quy định nhiệm vụ của Đảng viên như sau:
Trước tiên, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. Sự trung thành này thể hiện ở việc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi đã là đảng viên, cần tin tưởng và làm theo đường lối, chính sách của Đảng đề ra. Bên cạnh đó, đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
 Đảng viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh. Bác Hồ đã dạy: “không một phút giây nào được xa rời lý tưởng phấn đấu” và “không bao giờ buông lỏng cuộc đấu trang với chủ nghĩa cá nhân - “kẻ địch chỉ ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. Nó chờ dịp hoặc thất bại, hoặc thắng lợi, để ngóc đầu dậy…” Lời Bác dạy đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Vậy, đảng viên phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay, đảng viên cũng cần phải thực hiện cho tốt nhiệm vụ này.
Điều lệ Đảng cũng nêu ra, nhiệm vụ của đảng viên là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bác Hồ đã từng nói về đạo đức cách mạnh đối với đảng viên: “Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Đo lời nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu”. Đảng viên cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, tích cực
 
Gửi ý kiến