Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch bồi dưỡng TX cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Đức
Ngày gửi: 00h:44' 19-04-2013
Dung lượng: 7.8 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT BÁ THƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS ĐIỀN HẠ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014

Họ và tên giáo viên: Phạm Minh Đức
Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên, tổ phó tổ tự nhiên
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: Dạy Hóa học khối 8 + 9; Sinh học khối 6; sinh học 7A, Tổ phó tổ chuyên môn; Chủ Tịch Công đoàn Trường.
I. Mục tiêu của việc BDTX:
- Để cập nhật kiến thức và hiểu biết về chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.
- Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của giáo viên, nâng cao năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao mức độ đáp ứng của GV yêu cầu với của nhà trường.
II. Nội dung BDTX:
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a. Nội dung bồi dưỡng 1:
- Thời lượng : 30 tiết
- Nội dung bồi dưỡng theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.
b. Nội dung bồi dưỡng 2:
- Thời lượng : 30 tiết
- Nội dung: Bồi dưỡng phòng chống ma túy và chất gây nghiện ở trường THCS
2. Khối kiến thức tự chọn.
Nội dung bồi dưỡng 3:
Thời lượng : 60 tiết
Nội dung:
- Mô đun 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt (15 tiết)
- Mô đun 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp. (15 tiết)
- Mô đun 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học (15 tiết)
- Mô đun 18: Phương pháp dạy học tích cực (15 tiết)
III. Hình thức BDTX:
Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung
Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn cấp tổ, nhóm chuyên môn.
Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
IV. Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:
Nội dung bồi dưỡng 1:
Nội dung bồi dưỡng 3: mô đun 18, mô đun 24
V. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng:

Thời gian
Nội dung BDTX
Số tiết
Hình thức BDTX
Kết quả cần
đạt được

Tháng 9/2013
Mô đun 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp:
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
15
- Tự học
- Học tập trung


Tháng 10/2013
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
Tháng 11/2013
Mô đun 3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt:
1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt.
2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt.
15
- Tự học
- Học tập trung


Tháng 12/2013
3. Phương pháp đánh gia kết quả rèn luyện của HS cá biệt.
Tháng
1/2014
Mô đun 18: Phương pháp dạy học tích cực
1. Dạy học tích cực
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
15
- Tự học
- Học tập trung


Tháng 2/2014
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
Tháng 3/2014
Mô đun 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
1. Các yếu tố liên quan đến đối tượng và môi trường dạy học.
2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học.
15
- Tự học
- Học tập trung


Tháng 4/2014
3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học
Tháng 5/2014
Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả BDTX
Tháng 6/2014
Học tập trung theo kế hoạch của Phòng và Sở Giáo dục
Tháng 7/2014
Học tập trung theo kế hoạch của Phòng và Sở Giáo dục
Tháng 8/2014
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓