Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần NQTƯ 4 Khóa XI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Xuân Đàm
Ngày gửi: 21h:24' 12-04-2013
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 1534
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ
CHI BỘ TRƯỜNG
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quảng Điền, ngày 12 tháng 4 năm 2013


KẾ HOẠCH
SỬA CHỮA, KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM
THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW 4 (KHÓA XI)

Họ và tên:
Chức vụ: ...
Đang sinh hoạt tại Chi bộ ....

- Thực hiện công văn số 437-CV/HU ngày 6/3/2013 của Huyện ủy Krông Ana về việc xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (Khóa XI);
- Thực hiện công văn số 14-CV/ĐU ngày 2/4/2013 của Đảng ủy xã ...về việc xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (Khóa XI);
- Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ trường THCS ....tháng 4/2013 về việc xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (Khóa XI).
Bản thân tôi nêu kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) như sau:
1. Nôi dung khuyết điểm đã kiểm điểm
- Khuyết điểm về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng: Đôi lúc đôi nơi vẫn còn nể nang, dè dặt; năng lực lãnh đạo của bản thân đối với tổ chuyên môn mà bản thân phụ trách kết quả chưa được như mong muốn.
- Khuyết điểm về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá: Một số bộ giáo viên trong tổ vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, năng lực sư phạm còn hạn chế. Công tác thanh, kiểm tra đôi lúc chưa kịp thời và hiệu quả chưa cao.
- Khuyết điểm về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Đôi khi còn chưa linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc chung; chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
2. Nguyên nhân khuyết điểm
Bản thân nhà xa trường, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn. Chưa thực sự mạnh dạn, mềm dẻo trong một số hoạt động. Bản thân thường được giao nhiều nhiệm vụ nên việc sắp xếp bố trí lịch hoạt động đôi lúc còn lúng túng. Và nhất là hiện nay bản thân đang theo học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại huyện nên thường xuyên không có mặt ở cơ quan.
3. Giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong thời gian tới
- Tăng cường học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị và bản lĩnh chiến đấu của một người bản thân;
- Tăng cường học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý để chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;
- Năng nổ nhiệt tình hơn nữa trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị cũng như phòng trào của các tổ chức đoàn thể;
- Tích cực thực hiện quy chế chuyên môn, cương quyết, mạnh dạn, linh hoạt và mềm dẻo hơn nữa trong việc chỉ đạo và thực hiện công việc được giao;
- Tích cực tham mưu cho lãnh đạo những giải pháp, biện pháp tối ưu giúp cơ quan, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
4. Lộ trình, thời gian, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm
- Tháng 8/2013 tham gia học tập chính trị hè (theo lịch của Phòng GD&ĐT)
- Vào đầu năm học xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn hàng tuần, hàng tháng, học kì và cả năm học;
- Trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan, các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng.
5. Thời gian hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm
- Vào đầu năm học (tháng 9/2013) hoàn thành xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, cá nhân mọt cách linh hoạt, hợp lý, khoa học, cụ thể, phong phú.
- Trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan, các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng: sửa chữa tính chưa mạnh dạn, còn nể nang.
- Đến tháng 4/2014 hoàn thành trình độ trung cấp lý luận chính trị-hành chính.
Trên đây là kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm theo
 
Gửi ý kiến