Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Trường
Ngày gửi: 13h:23' 11-04-2013
Dung lượng: 54.0 KB
Số lượt tải: 317
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên THCS năm học 2012-2013

Họ và tên: BÙI THANH TRƯỜNG
Chức vụ: Giáo viên
Môn: Tin học
Tổ: Tự nhiên
Trường: THCS Ea Bung, xã Ea Bung, huyện Ea Súp.

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Thuận lợi :
Được nhà trường tạo mọi điều kiện để phát huy khả năng của bản thân và hoàn thành nhiệm vụ.
Bản thân luôn có tinh thần học hỏi, cầu thị để ngày càng phát triển tốt hơn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Bản thân nhiệt tình trong công tác và đặc biệt là ý thức tự học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ cao.
Tiếp cận và ứng dụng những thành tựu của khoa học kĩ thuật trong giảng dạy.
Khó khăn :
Điều kiện cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, không ổn định nên hạn chế rất nhiều trong thực hiện công việc.
Đa số học sinh của nhà trường là con em nông thôn, trình độ nhận thức không đồng đều nên khó thực hiện được các phương pháp dạy học tích cực trong tiết học.
Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, chưa đáp ứng dược nhu cầu dạy và học.
HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
Tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của PGD, SGD.
Tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của nhà trường.
Tự bồi dưỡng thông qua quá trình công tác và hoạt động chuyên môn.
- Thông qua theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG .
1.Nội dung bồi dưỡng theo chuẩn kiến thức kĩ năng
STT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
THỜI GIAN
SỐ TIẾT

1
- Bồi dưỡng Chuẩn chương trình kiến thức kĩ năng theo bộ Hướng dẫn chuẩn chương trình kiến thức kĩ năng của BGD&ĐT.
- Bồi dưỡng ra đề kiểm tra phù hợp với đối tượng học sinh và đúng Chuẩn chương trình kiến thức kĩ năng.
- Bồi dưỡng tạo đề trắc nghiệp
- Tự bồi dưỡng theo tài liệu đã được cung cấp.
- Bồi dưỡng thông qua các cuộc họp chuyên môn của tổ chuyên môn
Xuyên suốt năm học và trong các buổi họp CM
30/1 năm


2.Nội dung bồi dưỡng theo đối tượng vùng miền

STT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
THỜI GIAN
SỐ TIẾT

1
Mô đun 5. Bồi dưỡng Hỗ trợ dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.
Tham gia lớp bồi dưỡng nhà trường
Tháng 1 năm 2013
15

2
Mô đun 6. Bồi dưỡng hoà nhập cho học sinh khuyết tật trong trường THCS
Tham gia lớp bồi dưỡng nhà trường
Tháng 1 năm 2013
15


3.Nội dung bồi dưỡng khối kiến thức tự chọn

STT
NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
THỜI GIAN
SỐ TIẾT

1
- Mô đun 1: Phương pháp dạy học tích cực, đánh giá kết quả học tập của học sinh
Tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của của Nhà trường
Tháng 1 năm 2013
15

2
- Mô đun 2: Tư vấn nghề nghiệp, chăm sóc tâm lý và phát triển chuyên môn liên tục cho giáo viên THCS;
Tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của của Nhà trường
Tháng 1 năm 2013
15

3
- Mô đun 3: Thực hành dạy học tích cực và đánh giá theo môn học.
Tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của của Nhà trường
Tháng 1 năm 2013
15

4
- Mô đun 4: Ứng dụng CNTT trong lớp học và hệ thống hướng dẫn qua mạng;
Tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của của Nhà trường

15


EaBung, Ngày 01 tháng 10 năm 2012
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Bùi Thanh Trường
 
Gửi ý kiến