Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

hoc tap lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Thương
Ngày gửi: 14h:03' 09-04-2013
Dung lượng: 12.9 KB
Số lượt tải: 148
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ .......... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: ...........
*************

BẢN ĐĂNG KÝ
“ Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
và đăng ký phấn đấu thực hiện nhiêm vụ 2013

Họ và tên:
Sinh năm:
Sinh hoạt tại Chi bộ: .
Đơn vị công tác: .
Nhiệm vụ được phân công:
Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ được phân công. Bản thân tôi tự xây dựng bản đăng ký “Học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đăng ký phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2013, với các nội dung cụ thể như sau:

I- “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”:
1- Phấn đấu làm theo về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện 7 chuẩn mưc đạo đức đã xây dựng trong năm 2012:
- Bản thân luôn trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta; rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, có bản lĩnh, quan điểm chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, lợi ích chung lên trên lợi ích của cá nhân.
- Luôn cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Trách nhiệm với công việc: Có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tích cực tham gia công tác phòng chống tham nhũng, mạnh dạn đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Cá nhân và gia đình thật sự tiết kiệm trong chi tiêu, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.
- Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn: Xây dựng lối sống trung thực, không giả dối, lời nói đi đôi với việc làm, dám nghĩ, dám làm, có lối sống lành mạnh, giản dị, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, đồng thời quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và những người xung quanh; khiêm tốn học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp, của nhân dân; sẵn sàng lắng nghe đồng nghiệp, quần chúng phê bình, góp ý và thường xuyên tự phê.
- Tôn trọng pháp luật, kỷ cương: Nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Chấp hành nghiêm sự phân công của cấp trên; Thực hiện nghiêm những quy định của Đảng và Nhà nước về những điều đảng viên, cán bộ công chức, viên chức không được làm; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, những quy định của địa phương nơi cư trú, luôn gương mẫu trước quần chúng; Thực hiện tốt công tác tự phê bình.
- Đoàn kết, nhân ái: Xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, không gây bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ; quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, có ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện tự phê bình và phê bình, trung thực thẳng thắn nhằm mục đích xây dựng nội bộ.
- Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại: Tích cực rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đồng thời xây dựng chính quyền, Đảng, Đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh; Tích cực rèn luyện học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác; rèn luyện đạo đức lối sống lành mạnh.
- Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp: Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan (giờ giấc làm việc; chế độ hội họp, thông tin báo cáo; trách nhiệm giải quyết công việc, mối quan hệ làm việc...); Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan; Không ngừng ra sức học tập nâng cao nhận thức, trình độ về mọi mặt thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ; Nắm vững chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được phân công, phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan. Phát huy dân chủ, bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai; Nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bí mật của Nhà nước theo quy định.
2- Phấn đấu làm theo về phong cách dân chủ trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiên Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓