Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach boi duong thuong xuyen 12-13 moi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Định
Ngày gửi: 12h:25' 08-04-2013
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 250
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS ĐẠI NÀI
Tổ văn sử


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 8 năm 2012

KẾ HOẠCH
BÔI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2012-2013
                                           
A. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Thực hiện Công văn số 1507/SGDDT-GDTX ngày 31/10/2012 của sở Giáo dục & Đào tạo Hà Tĩnh .
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013 và Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh.
- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2012-2013 và Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên trường THCS Đại Nài.
- Căn cứ Công văn số 78/KHTX – THCS của trường THCS Đại Nài về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 - 2013
Trên cơ sở những căn cứ ở trên và nhận thức được tầm quan trọng của công tác BDTX, tôi xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2012 – 2013 như sau:
B. THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Họ và tên: Phan Thị Định.
- Chức vụ : Giáo viên - Tổ văn -sử
- Trình độ chuyên môn: Đại học văn
Nhiệm vụ được giao :
+ Giảng dạy Ngữ văn : - Lớp 9a
Lịch sử : - Lớp 7a,7b,7c
GDCD : - Lớp 6b
+ Chủ nhiệm :- Lớp 9a

C. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN .
I. Vị trí, tầm quan trọng của công tác BDTX
- Công tác chuyên môn là nhiệm vụ chính của GV. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và xu thế phát triển của xã hội, mỗi GV phải thường xuyên học tập, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao tay nghề sư phạm.
- BDTX nhằm giúp mỗi giáo viên cập nhật kịp thời những đổi mới về nội dung chương trình, phương pháp dạy - học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả dạy - học .
- Nội dung của chương trình BDTX rất bổ ích và thiết thực, đáp ứng tốt yêu cầu dạy chương trình và SGK mới.Nắm vững yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình, SGK mới.
- BDTX tập trung bồi dưỡng các kỹ năng dạy học theo chương trình tích cực, đổi mới cách đánh giá học sinh; Bồi dưỡng phương pháp tự học, học hợp tác trong nhóm chuyên môn và biết tự đánh giá kết quả BDTX có kết hợp với đánh giá của đồng nghiệp và học sinh để điều chỉnh quá trình tự học .
II. Phương châm bồi dưỡng
- Kết hợp bồi dưỡng tập trung và tự bồi dưỡng BDTX
- Lập kế hoạch BDTX cho cá nhân theo kế hoạch chung của nhà trường
III. Hình thức bồi dưỡng
- Bồi dưỡng thông qua các lớp chuyên đề theo kế hoạch của sở, phòng, trường, tổ chuyên môn .
- Bồi dưỡng thông qua giáo viên tự học qua tài liệu hướng dẫn .
  C. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
I. Khối kiến thức bắt buộc: ( Phần kiến thức giáo viên bắt buộc tham gia theo kế hoach của sở, phòng, trường, tổ chuyên môn)
1. Nội dung bồi dưỡng 1:
*Tháng 08/2012:
Ngày 24/08/2012: Tham gia học Nghị quyết hội nghị TW 4.
*Tháng 09/2012: GV tự hoc , tự bồi dưỡng
- Tham gia chuyên đề do sở Giáo dục ngày 27, 28/8/2012 cho toàn thể giáo viên .
- Tham gia sinh hoạt khối liên trường, tổ liên trường chuyên đề định hướng nội dung chuẩn bị thi khảo sát chất lượng giáo viên năm học 2012-2013 do phòng tổ chức.
*Tháng 10/2012:
- Tham gia sinh hoạt khối liên trường, tổ liên trường chuyên đề định hướng nội dung chuẩn bị thi khảo sát chất lượng giáo viên năm học 2012-2013 do phòng tổ chức, thao giảng
* Tháng 11/2012:
- Tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD, trường, tổ chuyên môn
*Tháng 12/2012:
- Tham gia sinh hoạt chuyên đề dự giờ dạy thể nghiệm tại trường THCS Nam Hà, sinh hoạt tổ chuyên môn.
*Tháng 1/2013:
- Tham gia sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch của phòng, trường, tổ.
*Tháng 2/2013:
- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD, sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch của tố.
*Tháng 3/2013:
- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD, sinh hoạt chuyên đề, thao giảng...
*Tháng 4/2013:
- Tiếp tục tham gia BDTX theo kế hoạch của Phòng GD,sinh hoạt chuyên đề, thao giảng..
 
Gửi ý kiến