Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI:11. Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh
Ngày gửi: 22h:22' 06-04-2013
Dung lượng: 33.6 KB
Số lượt tải: 512
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:8/3/2013 Ngày giảng: 3/2013
Lớp :
Tiết:24. Bài 11. CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM (1tiết)


Mục tiêu
Học xong bài này Hs cần nắm được.
I.Kiến thức.
- Nêu được tình hình dân số, việc làm và mục tiêu , phương hướng cơ bản của Đảng và Nhà nước ta để giải quyết vần đề dân số và việc làm.
II.Về kĩ năng.
-Biết đánh giá việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm của gia đình cộng đồng.
III.Thái độ.
-Tin tưởng chính sách dân số và giải quyết việc làm của Đảng Nhà nước.
B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.
I. Giáo viên.
- Soạn giáo án,SGK-GDCD lớp 11
- Tài liệu tham khảo, STKBG, Chuẩn kiến thức kĩ năng GDCD lớp 11.
- Bảnh phụ, tranh ảnh liên quan đến bài học.
II. Học sinh.
-Đọc baài trước khi đến lớp, SGK-GDCD lớp 11, vở ghi, bút mực .
C. Tiền trình bài giảng.
I. Kiểm tra bài cũ (5)
Câu hỏi: Em hãy nêu khái niệmdân chủ trực tiếp và khái niệm dân chủ gián tiếp? cho ví dụ?
Đáp án:
-Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế,thiết chế để nhân dân thỏa thuận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng của, Nhà nước
Ví dụ:
+Công dân bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.
+Trưng cầu dân ý của dân, hội nghị toàn dân quyế định làm đường , xây nhà văn hóa,xây dựng hương ước của làng vv..
-Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua quy chế, thiết chế của nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt cho mình quyết định công việc chung của cộng đồng.
Ví dụ:
+ Quốc hội là đại biểu cao nhất, là cơ quan quyền lực cao nhất
+ Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã do nhân dân địa phương bầu ra có nhiệm vụ thay mặt nhânh dân quản lý xã hội.
II. Dạy nội dung bài mới.
Dẫn vào bài mới:
-Một trong những vấn đề trung mà cả nhân loại quan tâm hiện nay là sự bùng nổ dân số trên phạm vi toàn thế giới. Vấn đề dân số đang đặt ra những thách thức lớn, đặc biệt là đối với những nước nghèo, những nước đang phát triển. Ở nước ta dân số tăng nhanh là một áp lực đối với vấn đề giải quyết việc làm. Vậy tình dân số và giải quyết việc làm ở nước ta ra sao? Đảng và Nhà nước ta đã đề ra những mục tiêu và phương hướng gì cho vấn đề dân số và giải quyết việc làm? Đó là nội dung của tiết học ngày hôm nay…
Hoạt động của GV và HS
 Nội dung cần đạt

 Hoạt động 1: tìm hiể chính sách dân số

GV:
- Vấn đề dân số là nấn đề quan tâm của nhiều quốc gia dân tộc. Một quốc gia muốn có quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lý để phat triển nhanh và bền vững thì phải có chính sách dân số đúng đắn. Đảng và Nhà nước ta coi chính sách dân số là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước


GV:
-Đưa ra các số liệu về tình hình dân số nước ta hiện nay.
-Bảng 1:Tốc độ tăng dân số
Năm
1930
1950
1980
1999
2006
2009

Tr/Người
17,2
23,4
53,8
76,3
84
85,8


-Bảng 2:Mật độ dân số.
Năm
1979
1989
1999
2000
TG

Người/km2
159
195
231
242
44


-Bảng 3:
Vùng
Dân số
Diện tích

Đồng bằng
75%
30%

Miền núi
25%
70%


GV:Nêu câu hỏi
? Dựa vào các số liệu đã cho trên bảng em có nhận xét gì về tình hình dân số nước ta?
-HS: Trả lời.
-GV: Giảng giải.
- Dân số nước ta tăng nhanh tính từ năm 1970 đến năm 1990 dân số nước ta đã tăng thêm khoảng 18,6 triệu người, trong khi đó cả Châu Âu tăng 20 triệu người.Năm 1950 nước ta có khỏang 23,4 triệu người đến năm 1999 là trên 76,3 triệu người và đến năm 2009 là 85,8 triệu người.Như vậy dân số nước ta tăng gần 2,
 
Gửi ý kiến