Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoặch bồi dưỡ thường xuyên của giáo viên Mầm Non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đít
Ngày gửi: 12h:05' 06-04-2013
Dung lượng: 76.0 KB
Số lượt tải: 1712
Số lượt thích: 0 người


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN 3.
TRƯỜNG MẦM NON 2


KẾ-HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
GIÁO VIÊN MẦM NON

Tên giáo viên : Nguyễn thị Thanh Hương
Lớp phụ trách : Lá 3Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời . Muốn đạt được mục tiêu trên giáo viên mầm non cần phải có một nghiệp vụ giáo duc vững chắc và phải thường xuyên trao dồi nghiệp vụ và thông tư số 36/2011/TT-BGDDT ngày 18.8.2011 ban hành để đáp ứng sự đòi hỏi này.

Sau khi nghiên cứu Thông Tư trên , tôi xin tóm lại nội dung bồi dưỡng gồm có 2 phần:
1.Khối kiến thức bắt buộc:
a-Phải đáp ứng nhiệm vụ năm học mầm non đươc áp dụng trong cả nước, chương trình khung này do Bộ Giáo Dục Đào Tạo quy định từng năm học trong đó có nội dung về bồi dưỡng về đường lối chánh sách phát triển giáo dục mầm non, các hoạt động về chương trình giáo dục mâm non....(thường gọi là bồi dưởng 1)

b- Dựa trên khung nhiệm vụ năm học mầm non của Bộ ban hành, nhưng khi về tới địa phương sẽ được Sở Giáo Dục Đào Tạo địa phương quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng và phát triển giáo dục mầm non, thực hiện chương trình giáo dục mầm non, kiến thức giáo dục địa phương, qui định nội dung bồi dưỡng giáo dục theo kế hoạch địa phương.(thường gọi là bồi dưỡng 2).

2- Khối kiến thức tự chọn (thường gọi là bồi dưỡng 3)

Khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp một cách thông thạo vững chắc. Mô đun yêu cầu bồi dưỡng là do giáo viên tự chọn, ta có thể xem qua như sau :

I- Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục : Mã mô đun gồm : MN1, MN3, MN4, MN5,MN6 ,MN2.

II- Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên : Mã mô đun gồm :
MN7, MN8, MN9.

III- Nâng cao năng lực hướng dẫn và tư vấn giáo dục của giáo viên. Mã mô đun gồm MN10, MN11,
MN12, MN13, MN14, MN15,

IV- Nâng cao nâng lực phát hiện và cá biệt hóa với trẻ đặc biệt săn sóc, hổ trợ tâm lý của giáo viên.
Mô đun : MN16.

V- Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục của giáo viên.Mã mô đun MN17, MN18.

VI- Tăng cường năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục của giáo viên. Mã mô đun MN19,MN20,MN21, MN22, MN23, MN24, MN25, MN26, MN27.

VII – Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Của giáo viên. Mô đun : MN28, MN29, MN30,.

VIII. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên
MN31, MN32
IX- Tăng cường năng lực kiểm tra và đánh giá của giáo viên. Mô đun : MN33, MN34.

X- Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên. Mã mô đun : MN35, MN36.

XI- Tăng cường năng lực quản lý lớp/trường của giáo viên. Mã mô đun : MN37,
MN38, MN39, MN40,
XII- Phát triển năng lực hoạt động chính trị- xã hội của giáo viên. Mã mô đun
MN41, MN42

XIII- Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục. Mã mô đun MN43, MN44.

Sau khi tham khảo và nghiên cứu các mô đun trên tôi quyết định đã chọn mô đun MN32 làm kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

Qua các trình bày trên, kế hoạch bồi dưởng giáo dục thường xuyên được chia ra làm 3 phần :
Phần 1 : Kiến thức bất buộc của bồi dưởng 1, thực hiện theo kế hoạch thời gian nội dung của Bộ đề ra.

Phần 2 : Kiến thức bắt buộc của bồi dưởng 2: Thực hiện theo kế hoạch thời gian và nội dung của Sở, Phòng đưa ra.

Phần 3 : Kiến thức
 
Gửi ý kiến