Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên chu kì 3013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Đình Ái (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:19' 02-04-2013
Dung lượng: 16.8 KB
Số lượt tải: 1111
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂN
Tổ : NGỮ VĂN
-----(((((-----

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN


NGƯỜI THỰC HIỆN: DƯƠNG ĐÌNH ÁI
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC:TRƯỜNG THCS NGUYỄN TỰ TÂNPHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG THCS
NGUYỄN TỰ TÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số : /KH-THCS….
 Bình Sơn, ngày 30 tháng 3 năm 2013


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2012-2013 CỦA GIÁO VIÊN
Họ và tên giáo viên: Dương Đình Ái
Ngày tháng năm sinh: 12-10-1957
Tổ chuyên môn: Ngữ Văn
Năm vào ngành giáo dục : 1980
Nhiệm vụ được giao trong năm học : Giảng dạy ngữ văn lớp 9 + Tổ trưởng tổ KHXH

Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ hướng dẫn số 96/HD –SGD ĐT-12/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ Công văn số 252/ SGDĐT-TCCB ngày 15/3/2013 V/v triển khai công tác BDTX
Căn cứ tình hình thực tế, Trường THCSNguyễn Tự Tân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2012-2013 như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

III. NỘI DUNG -THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng 1:
Thời lượng :30 tiết
Bồi dưỡng tập trung 15 tiết
Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm 15 tiết
Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở.
Tháng
Mục tiêu bồi dưỡng
Nội dung cần bồi dưỡng
Số tiết
Hình thức bồi dưỡng

10-2012
- Nắm được mục tiêu và các vấn đề được sử dụng
-Phương tiện chuẩn bị
- Tổ chức thực hiện

 * Học tập Nghị quyết trung ương V và các kết luận của hội nghị
-Tập huấn chuyên đề Dạy học dựa trên giải quyết vấn đề
30

Tập trung
15 tiết

3-2013
Nắm được đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CN hóa H Đ hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
Chuyên đề 1
Nghị quyết trung ương VI
( khóa XI)
1-Những hạn chế -Nguyên nhân
2- Phương hướng chủ yếu để đổi mới căn bản GD toàn diện
Chuyên đề 2
Nghị quyết số XX Ban chấp hành trung ương về phát triển khoa học công nghệ.b. Nội dung bồi dưỡng 2:
Thời lượng :30 tiết
+Bồi dưỡng tập trung 15 tiết
+Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ ,nhóm 15 tiết
Môn
Cấp học
Nội dung
t/gian tự học
t/g học tập trung

Ngữ văn
Lớp 7
THCS
Khung chương trình dạy bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7
Chuyên đề 1: Văn biểu cảm
-Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
-Phương pháp làm bài văn biểu cảm
Chuyên đề 2: Các dạng bài biểu
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓