Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:22' 31-03-2013
Dung lượng: 183.5 KB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd&đt quỳ hợp
TRƯờng th châu lộc
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: /KH-BDTX


Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
Năm học: 2012 – 2013


- Căn cứ vào điều lệ trường Tiểu học; Căn cứ vào quyết định về chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học của BGD&ĐT;
- Căn cứ thông tư 32 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về chương trình bồi dưỡng thương xuyên giáo viên Tiểu học.
- Căn cứ thông tư 26 ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Căn cứ vào nhu cầu tự học của bản thân để xác định mục tiêu nội dung tự bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học 2012-2013 như sau:

I. Mục tiêu:
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết QH11 của Quốc Hội, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD), Chỉ thị 06 - CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, chỉ thị số 12/2008/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” kết hợp tiếp tục thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đẩy mạnh cuộc vận động “ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học”.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm thực hiện quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện nội dung, chương trình bồi dưỡng để đạt chuẩn giáo viên Tiểu học
- BDTX nhằm nâng cao năng lực tự học, tự bồi dưỡng; nâng cao trình độ nhận thức và chuyên môn nghiệp vụ của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ năm học và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

II. Nội dung bồi dưỡng:
I. Mục đích yêu cầu :
1. Trang bị cho đội ngũ CBQLGD, giáo viên và nhân viên những kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, chủ trương của ngành và về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, chất lượng giảng dạy nhằm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ năm học 2012-2013, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục-đào tạo trong tình hình mới; Tạo cơ hội cho giáo viên được giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học.
2 . Đảm bảo 100% CBQLGD, giáo viên và nhân viên toàn trường tham gia đầy đủ các nội dung, loại hình bồi dưỡng một cách có chất lượng theo kế hoạch hướng dẫn của Phòng GD-ĐT Quỳ Hợp.
3. Hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu theo Nghị quyết thi đua của Hội nghị viên chức trường Tiểu học Châu Lộc năm học 2012 - 2013.
4. Tự nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ quản lý và đổi mới phương pháp giảng dạy trong công tác chỉ đạo và thực hiện dạy học.
II.Nội dung bồi dưỡng :
1. Những kiến thức nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, tăng cường nề nếp kỷ cương trong dạy học và quản lý giáo dục. Nội dung bao gồm các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; về tình hình kinh tế xã hội địa phương, tình hình thời sự có liên quan; các văn bản pháp quy liên quan đến ngành học, cấp học…
2. Những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học theo chương trình - sách giáo khoa các môn học có lồng ghép GDBVMT, đổi mới PPDH, dạy học theo hướng linh hoạt, dạy HDGDNGLL, trò chơi
 
Gửi ý kiến