Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN ĐĂNG KÍ HỌC TẬP & LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐĐ HCM NĂM 2013. HƠN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Minh Hường
Ngày gửi: 12h:15' 31-03-2013
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người

ĐẢNG BỘ: XÃ XUÂN LÃNH NAM VIỆT
CHI :THÔN LÃNH TRƯỜNG Lãnh ngày 30 tháng 3 năm2013


ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy trung thành của nhân dân đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị trong năm 2013

và tên : Nguyễn Hơn
sinh: 20/ 10/ 1969
Chức vụ trong Đảng: Bí thư chi bộ thôn Lãnh Trường
Qua học tập nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sự chuyển biến đạo đức bản thân. Tôi xây dựng bản đăng kí làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2013 nội dung cụ thể như sau :

I. Phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

1. Về phẩm chấ,t đạo đức lối sống.
- Cần kiệm là phẩm chất của mọi người lao động trong đời sống, trong công tác: biết lao động cần cù, siêng năng, lao động có khoa học và biết tiết kiệm sức lao động, thì giờ, tiền của nhân dân của đất nước và của bản thân. - Liêm chính là phẩm chất của người cán bộ khi thi hành công vụ phải ngay thẳng, không tà, trong sạch, “luôn chí công vô tư là rất mực công bằng, không có lòng riêng, thiên tư, thiên vị. Đem lòng chí công vô tư đối với người, đối với việc. -nâng cao đạo đức công vụ, không tham ô hối lộ, không vụ lợi. bản thân tôi luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

2. Xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Tôn trọng quyền làm chủ tập thể, xây dựng đoàn kết nội bộ, gìn giữ kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công của tổ chức. Thường xuyên đóng góp ý kiến xây dựng cho đồng nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường bằng tình đồng chí trong sáng, không nể nang, tham gia xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.
3. Về nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị theo từng nhiệm vụ được phân công:
Nâng cao ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, thể hiện đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong công tác. Ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4. Về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước
- Về phụng sự Tổ Quốc: yêu nước, hăng say lao động, học tập, sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
- Về phục vụ nhân dân: gần dân, lắng nghe ý kiến của dân, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, không quan liêu xa rời dân.

5. Về thực hiện sửa đổi lề lối làm việc, tác phong của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức.
- Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng ; thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm…đặc biệt bản thân  sống có trách nhiệm, ủng hộ và thực hiện tốt các cuộc vận động của thôn, xã đưa ra.
- Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân.
- Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch, cơ hội hòng
 
Gửi ý kiến