Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Tín (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:04' 21-03-2013
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Tháng
Tuần
Nội dung bồi dưỡng/60 tiết
Hình thức (tập trung, hoặc GV tự BD); Tài liệu BDTX
Người thực hiện (GV, TCM, BGH)

4/2013

I. Mô đun thứ nhất (mô đun 20): Sử dụng các thiết bị dạy học.
/15 tiết ( Lý thuyết 10 tiết; Thực hành 5 tiết)

- Gv tự bồi dưỡng 10 tiết
- Tập trung 5 tiết
- GV
- TCM
- BGH


1
 1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học / 3 tiết
(Lý thuyết 3tiết; Thực hành 0 tiết)

1
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS/ 3 tiết
(Lý thuyết 3 tiết; Thực hành 0 tiết)

2
3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học / 6 tiết
(Lý thuyết 4 tiết; Thực hành 5 tiết)
4/2013

II. Mô đun thứ hai (mô đun 24): Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học / 15 tiết
(Lý thuyết 10 tiết; Thực hành 5 tiết)


 - Gv tự bồi dưỡng 10 tiết
- Tập trung 5 tiết
 - GV
- TCM
- BGH


3
1. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm / 10tiết
(Lý thuyết 7 tiết; Thực hành 3 tiết)

4
2. Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học / 5 tiết
(Lý thuyết 3 tiết; Thực hành 2 tiết) 

 


5/2013.

III. Mô đun thứ ba (mô đun 32 ) Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm / 15 tiết
(Lý thuyết 10 tiết; Thực hành 5 tiết)

 - Gv tự bồi dưỡng 15 tiết

- GV
- HS1
1. Các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS/ 2 tiết
(Lý thuyết 4 tiết; Thực hành…tiết)

2
2. Các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS
(Lý thuyết 3 tiết; Thực hành 3 tiết)

2
3. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động của công tác chủ nhiệm cấp THCS
(Lý thuyết 3 tiết; Thực hành 2 tiết)

5/2013

IV. Mô đun thứ ba ( mô đun 33 ): Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm/ 15 tiết
(Lý thuyết 10 tiết; Thực hành 5 tiết)

 - Gv tự bồi dưỡng 15 tiết

- GV
- HS
 


3
1. Một số tình huống thường gặp trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
/ 5 tiết
(Lý thuyết 5tiết; Thực hành…tiết)

4
2. Một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
/ 5 tiết
(Lý thuyết3 tiết; Thực hành 2 tiết)

4
3. Phân tích và giải quyết một số tình huống điển hình trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS/ 5 tiết
(Lý thuyết 2 tiết; Thực hành 3 tiết)
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2012- 2013 của tôi.
Người lập kế hoạch


 
Gửi ý kiến