Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trường tiểu học số 1 mỹ hòa phù mỹ bình định

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Xuân Quang
Ngày gửi: 10h:43' 21-03-2013
Dung lượng: 115.5 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT PHÙ MỸ
TRƯỜNG TH SỐ 1 MỸ HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:    KH-BDTX
 Mỹ Hòa, ngày 15  tháng 3 năm 2013

 KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân
Giáo viên: Nguyễn Thị Huệ
Năm học 2012 - 2013.
 Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Công văn số 51/ PGDĐT-MN-TH-THCS  ngày 06/3/2013 của Phòng GD-ĐT Phù Mỹ về việc Bồi dưỡng thường xuyên CBQL và giáo viên năm học 2012-2013;
Thực hiện kế hoạch 01/BDTX ngày 10/3/2013 của trường TH số 1 Mỹ Hòa V/v: Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2012-2013;
  - Cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tự học thường xuyên năm học 2012- 2013 như sau:
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên.
          - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của Bản thân, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX.
- Bồi dưỡng thường xuyên làm cho bản thân luôn luôn đạt chuẩn theo quy định học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Nâng cao nhận thức cho giáo viên về chính trị, tư tưởng đạo đức của nhà giáo, tăng cường kiến thức, kĩ năng nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, nghiệp vụ quản lí, nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn theo hướng cập nhật hoá, hiện đại hoá.
- Thực hiện có hiệu quả, linh hoạt các phương pháp giáo dục được quy định trong Luật Giáo dục 2005:  Phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập của học sinh.
- Giáo viên giảng dạy vận dụng được phương pháp dạy học mới, đảm bảo những yêu cầu đã quy định trong Luật Giáo dục mà phù hợp với đối tượng học sinh; đặc biệt tìm được hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình giảng dạy đối với đối tượng học sinh yếu, kém. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Thực hiện tốt cuộc vận động lớn của ngành “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”
-  Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
- Bồi dưỡng theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.
- Cá nhân xây dựng kế hoạch tự học tự bồi dưỡng trong năm học 2012-2013.
- Cuối mỗi đợt bồi dưỡng có kiểm tra đánh giá xếp loại đối với từng cá nhân. nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
         1. Đối tượng: Giáo viên giảng dạy
2. Hình thức bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng về các nội dung chương trình SGK về chuẩn kiến thức kĩ năng, thái độ theo chương trình của bộ GD&ĐT ban hành.
- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề.
- Bồi dưỡng thông qua công tác tự học tự bồi dưỡng (sưu tầm tài liệu tự học, tham khảo).
- Tổ chức tập huấn tại trường về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lí, dạy và học trong nhà trường.
- Nhà trường tổ chức tập huấn cho giáo viên theo các chuyên đề.
- Nhà trường tổ chức, bồi dưỡng giáo viên tiểu học.
IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc.
- Các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Thực hiện sự chỉ
 
Gửi ý kiến