Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach ca nhan BDTX nam hoc 2013 -2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hưng
Ngày gửi: 17h:46' 20-03-2013
Dung lượng: 136.0 KB
Số lượt tải: 657
Số lượt thích: 0 người

Phòng GD & ĐT: Ngọc Lặc
Trường: TH Kiên Thọ 3

 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kiên Thọ, ngày 01 tháng 03 năm 2013


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

Họ và tên: .........................................
Trình độ chuyên môn: .................................
Chức vụ, tổ chuyên môn:.........................................................................................
Công việc chuyên môn và kiêm nhiệm được giao: .................................................

CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG HOẠCH.
- Căn cứ vào thông tư số 32/2011/TT-BGDDT ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình BDTX cho giáo viên Tiểu học
- Căn cứ vào kế hoạch BDTX của trường Tiểu học Kiên Thọ 3
- Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể năm học 2013 - 2014.
- Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường
- Căn cứ vào khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 - 2014 như sau:

I.Mục đích bồi dưỡng thường xuyên:
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
- Tự trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
- Nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao
trong năm học 2013 - 2014.

II.Nội dung bồi dưỡng:
- Mỗi năm học là 120 tiết (nội dung 1: 30 tiết, nội dung 2: 30 tiết, nội dung 3: 60 tiết)
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước: Bộ GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục
tiểu học.
b. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu
học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương theo quy định của Sở GD&ĐT Thanh
Hoá.
2.Khối kiến thức tự chọn:
Khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
Trong quá trình dạy học, bản thân tôi tự nhận thấy còn nhiều hạn chế: Năng lực lập kế hoạch dạy học, Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; Chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng .... Nên trong năm học này tôi lựa chọn các nội dung bồi dưỡng sau: TH13, TH24, TH33. TH44
III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:

1.Khối kiến thức bắt buộc do Sở GDĐT, Phòng GDĐT bồi dưỡng:

Thời gian
Nội dung BDTX
Số tiết
Hình thức BDTX
Kết quả cần đạt được

Tháng 9/2013
- Học tập nhiệm vụ năm học: 2013-2014

- Công tác điều tra phổ cập, cách ghi sổ sách, nhập phần mềm phổ cập
- Cách lập các loại kế hoạch, cách ghi hồ sơ đầu năm


10
- Tập huấn tại trường, học hỏi, trao đổi với đồng nghiệp
- Tập huấn tại trường


- Nhóm, tổ thảo luận.
- Hiểu nhiệm vụ năm học.
- Vận dụng thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Hoàn thành: phổ cập; các hồ sơ đầu năm.


Tháng 10 + 11
/2013
- Văn hoá địa phương
- Không ngừng tìm tòi về việc sử dụng VEMIS.
- Học tập cách soạn - dạy giáo án điện tử.

- Hội thảo phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán.
- Thăm lớp dự giờ đồng nghiệp về nội dung giao quyền tự chủ về nội dung và phương pháp dạy học.
- Bổ trợ thêm KN tin học.
- Giải toán nâng cao, Tiếng Việt nâng cao.
- giải toán Violympic
- Học tập thêm một số nd cần thiết khác ...
20

- Học tập trung
- Nhóm thảo luận, cùng học và làm.
- Dự giờ toàn trường trao đổi học tập kinh nghiệm.
- Tập trung toàn tổ khối chuyên môn trường, dự giờ đồng nghiệp.- Cá nhân
 
Gửi ý kiến