Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

báo cáo hoạt động 8/3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyên Ma Bay
Ngày gửi: 23h:10' 12-03-2013
Dung lượng: 45.5 KB
Số lượt tải: 394
Số lượt thích: 0 người
CÔNG ĐOÀN GD KRÔNG NÔ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN CS MN CHỒI NON Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn choáh, ngày 12 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 8/3 – SƠ KẾT 3 NĂM
“Thực hiện phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà”

Căn cứ HD số 05/KH-CĐN ngày 4 tháng 3 năm 2013 của công đồn ngành giáo dục krông nô. “V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm 2013”.
Căn cứ vao kê hoạch hoạt động công đoàn năm học: 2012-2013. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và Được sự nhất trí của chi bộ, Hiệu trường nhà trường.
Ban nữ công - công đoàn trường Mầm Non Chồi Non báo cáo tình hình như sau:
LIỆU THỐNG KÊ”:
1. Đặc điểm tình hình chung:
Tổng số CBGV-CNV năm học 2012 – 2013 là 12 người
Nữ : 11đ/c
Nam: 01 đ/c
Dân tộc 03 đ/c: (Nữ dân tộc: 02 Đ/C).
CBQL nữ: 02 Đ/c. (Dân tộc: 01 Đ/c)
Đảng viên nữ: 05 Đ/C ( nữ Dân tộc: 02 Đ/c).
2. Trình độ chuyện môn :
Đại học : 01 đ/c ( nữ: 01)
Trung cấp : 11 đ/c nữ (trong đó 06 Đ/c nữ đang theo học lớp đại học).
KẾT QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
Chương trình 1: “Công tác tuyên truyền”:
Ngày 8/3/2013 Công đoàn Mầm Non Chồi Non đa tổ chức họp mặt, ôn lại lịch sử truyền thống, ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng để chị em nữ đoàn viên và người lao động không quên vị trí và vai trò quan trọng của người phụ nữ trong xã hội, trong mọi lĩnh vực.
Thông qua các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, hữu ích để công đoàn viên có thêm cơ hội trao đổi học tập những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong chuyên môn.
Tạo điều kiện để các công đoàn viên nói chung, nữ đoàn viên nói riêng thể hiện tài năng trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, thân thiện cùng tiến bộ, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Hai giỏi” và horn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.
Chương trình 2: “Tổ chức thi ẩm thực “phụ nữ khéo tay” .
Ngày 8/3/2013 Ban nữ công – công đoàn trường Mầm Non Chội Non đã tổ chức thi ẩm thực “phụ nữ khéo tay” giành cho các nữ công nhân viên chức lao động. Hội thi mang Chủ đề của ẩm thực hướng về người phụ nữ Việt Nam .
BCH CĐ có kế hoạch cụ thể cho hội thi, thành lập BTC, BGK.
Hình thức thi theo tổ ( 3 tổ), mang tính chất hoạt động phong trào, vui là chính.
Kết quả hội thi “phụ nữ khéo tay” của công đoàn MN Chồi non đã thành công tốt đẹp.
Chương trình 3: Sơ kết 3 năm “Thực hiện phong trào giỏi việc trường đảm việc nhà”.
Ban nữ công – Công đoàn trường Mầm Non Chồi Non đã tiến hành tổ chức sơ kết 3 năm giai đoạn 2010-2013.
Vận động chị em đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện dân số KHHGĐ. Xây dựng gia đình văn hoá, đạt chuẩn mực no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
Bình chọn ra những gượng mặt điển hình trong phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Đề nghị công đoàn cấp trên cấp giấy chứng nhận. Kết quả bình chọn: 01 Đ/c.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn MN Chồi Non, Công đoàn luôn có sự đoàn kết thống nhất, đội ngũ BCH công đoàn và lực lượng CNVC lao động trong toàn trường đã tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó tăng thêm sức mạnh cho BCH công đoàn thực hiện tốt các chỉ tiêu phương hướng hoạt động công đoàn trong năm học 2012-2013 đã đề ra.TM.BCH CĐ
Chủ tịch


Triệu Thị Bảy
 
Gửi ý kiến