Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hải
Ngày gửi: 08h:19' 12-03-2013
Dung lượng: 68.5 KB
Số lượt tải: 1086
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD & ĐT DI LINH
TRƯỜNG TH ĐINH TRANG HÒA II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đinh Trang Hòa, ngày 25 tháng 2 năm 2012


KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2012-2013
Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ công văn Số: 03/ PGDĐT - GDTX Về việc hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013.
Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường năm học 2012-2013
năm học 2012 – 2013 như sau :
I. Mục đích bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho bản thân.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng ; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng.
- Bồi dưỡng thường xuyên để bản thân luôn đạt chuẩn quy định.
II. Nội dung bồi dưỡng:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước : Bộ GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
b. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương theo quy định của Phòng GD & ĐT Di Linh.
2. Khối kiến thức tự chọn:
Khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
Trong quá trình dạy học, bản thân tôi tự nhận thấy còn nhiều hạn chế trong cách vận dụng các phương pháp dạy học tích cực và còn bỡ ngỡ trong khi vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nên lựa chọn nội dung bồi dưỡng TH15, TH16.
III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:
Khối kiến thức bắt buộc do Sở GDĐT, Phòng GDĐT bồi dưỡng:

Thời gian
Nội dung bồi dưỡng
Hình thức
thực hiện
Số tiết

Tháng 8/2012
- Công tác điều tra phổ cập, cách ghi sổ sách, nhập phần mềm phổ cập
- Dự bồi dưỡng chính trị hè
Tập huấn tại trường

Tập huấn tại PGD
5

10

Tháng 9/2012
- Học tập nhiệm vụ năm học
-Cách lập các loại kế hoạch, cách ghi hồ sơ đầu năm.
- XD các loại kế hoạch.
- Cách thực hiện dạy học theo mô hình trường Tiểu học mới VNEN
Tập huấn tại trường, học hỏi, trao đổi với đồng nghiệp
15

Tháng 10/2012
- Không ngừng tìm tòi về việc thực hiện công tác KĐCL GD.
- Học tập cách Soạn -Dạy giáo án điện tử.
- Hội thảo phương pháp lồng ghép bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán.


- Thăm lớp dự giờ đồng nghiệp về nội dung giao quyền tự chủ về nội dung và phương pháp dạy học.
- Bổ trợ thêm kĩ năng tin học.

- Giải toán nâng cao, Tiếng Việt nâng cao.

- Htập thêm một số nội dung cần thiết.
- Nhóm thảo luận, cùng học và làm.


- Dự giờ, trao đổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường
nghiệp.Trao đổi thảo luận cùng giáo viên.
- Tập trung toàn tổ khối chuyên môn trường, , dự giờ đồng nghiệp.
- Tập trung toàn tổ khổi chuyên môn trường, tổ chức thao giảng, dự giờ đồng nghiệp.
- Cá nhân, tranh thủ học hàng ngày.
- Tập giải toán, tiếng Việt ở tài liệu tham khảo, giải toán trên internet
- Cá nhân tự tranh thủ
14

Tháng 11/2012
- Sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Bổ trợ thêm kĩ năng tin học.
 
Gửi ý kiến