Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch đổi mới PPDH, kiểm tra DG năm 2012-2013 hót nhất

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Hanh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:42' 09-03-2013
Dung lượng: 18.3 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT SA THẦY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
 SỐ: 03 / KH-NTr
 Ya Tăng, ngày 15 tháng 01 năm 2013


KẾ HOẠCH
 ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
NĂM HỌC 2012 – 2013
 
      - Căn cứ  chỉ thị số 2737/CT - BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2012-2013;
   - Công văn số 80/SGD&ĐT-GDTrH ngày 17/9/2012 của Giám đốc Sở GD&ĐT Kon tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2012-2013;
Căn cứ vào kế hoạch số 01/KH-PGD&ĐT ngày 04/1/2013 của phòng GD&ĐT huyện Sa Thầy về Kế hoạch triển khai đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trên địa bàn;
   - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của nhà trường năm học 2012- 2013;
   - Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, chuyên môn trường THCS Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch đổi mới PPDH, KTĐG năm học 2012 - 2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          a) Phát huy các kết quả đã đạt được từ các năm học trước, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới PPDH, KTĐG tạo bước chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục;
          b) Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng từng môn học phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh; phát huy tính tích cực, chủ động, tư duy sáng tạo của học sinh; bồi dưỡng cho học sinh năng lực tự học, tự đánh giá;
          c) Nâng cao nhận thức về trách nhiệm, về năng lực chuyên môn và tay nghề của đội ngũ giáo viên; tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục, quản lý học sinh.
          d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ đổi mới PPDH, KTĐG; tổ chức hiệu quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán về đổi mới PPDH, KTĐG của trường.
          2. Yêu cầu:
          a) Đánh giá đúng thực trạng nhà trường từ đó xây dựng và tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG từ năm học 2012-2013;
          b) Thống nhất trong toàn trường quan điểm chỉ đạo:
- Đổi mới phương pháp dạy học  (PPDH) và đổi mới kiểm tra đánh giá (KTĐG) là các hoạt động thống nhất hữu cơ của quá trình dạy học.
          - Đổi mới PPDH, KTĐG là việc làm thường xuyên của cả năm học, được thực hiện bởi tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
          - Tổ chuyên môn, giáo viên cần đổi mới cách thức sinh hoạt chuyên môn, đổi mới hình thức dự giờ thăm lớp, đổi mới cách thức rút kinh nghiệm để giáo viên được học hỏi kinh nghiệm đổi mới PPDH, KTĐG từ đồng nghiệp.
          - Tổ chức tham khảo ý kiến của học sinh về PPDH của thầy cô giáo trên tinh thần xây dựng. Giáo viên phải sử dụng linh hoạt, sáng tạo các PPDH và KTĐG phù hợp với nhận thức của học sinh để hướng dẫn các em học tập, tự học, tự đánh giá.
          - Khen thưởng, động viên kịp thời những điển hình tiên tiến trong hoạt động đổi mới PPDH, KTĐG.
          II. THỰC TRẠNG VỀ ĐỔI MỚI PPDH, ĐỐI MỚI KTĐG
          1. Ưu điểm, thuận lợi:
          - Công tác chỉ đạo đổi mới PPDH, KTĐG được Sở GD&ĐT quan tâm.
          - Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được trang bị tương đối đầy đủ cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH, KTĐG; công tác bồi dưỡng giáo viên về đổi mới PPDH, KTĐG đã được nhà trường thực hiện thường xuyên.
          -Tỷ lệ GV giỏi cấc cấp khá cao 7/12 (trong đóp 6 đ/c giỏi cấp huyện, 01 cấp trường) chiểm tỷ lệ 58%, hầu hết giáo viên đều trẻ, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia đổi mới PPDH và đổi mới KTĐG.
          - Một số giáo viên đã chủ động thực hiện đổi mới để nâng cao chất lượng giờ dạy. Nhiều giáo viên đã tích cực đầu tư và ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới PPDH, KTĐG.
          - Việc ra đề, coi và chấm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện đúng hướng dẫn và
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓