Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN MÔN TIẾNG ANH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huệ
Ngày gửi: 21h:55' 09-03-2013
Dung lượng: 106.0 KB
Số lượt tải: 4208
Số lượt thích: 2 người (Đậu thị huyền, Nguyễn Ngọc Minh, Trần Thị Thủy)(

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CÁ NHÂN


HỌ VÀ TÊN: Nguyễn Thị Thu Thủy
TỔ SINH HOẠT: 4
Một số thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
Chuyên ngành đào tạo: Tiếng Anh
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
Tổ chuyên môn: Tổ 4
Năm vào ngành GD&ĐT: 2006
Số năm đạt danh hiệu GVDG Cấp huyện:
Kết quả thi đua năm học trước: LĐTT
Tự đánh giá trình độ, năng lực chuyên môn năm học: Tốt
Nhiệm vụ được phân công trong năm học:
a- Dạy học:
Anh văn khối 3,4,5
b- Kiêm nhiệm: (không)
PHÒNG GD&ĐT MỘ ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH THẠCH TRỤ Độc lập - Tự do - Hanh phúc

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
2. Tổ công tác: 4
3. Nhiệm vụ được giao:
Giảng dạy: Bộ môn Anh lớp 3,4,5

CHỦ ĐỀ NĂM
“ Năm học đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”

Thứ nhất là tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục. Tham gia góp ý xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng và chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về lĩnh vực GD&ĐT.
Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý về giáo dục; tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục. Thực hiện nghiêm túc quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Hoàn thành việc chuyển đổi loại hình trường mầm non, phổ thông theo quy định của Luật và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra. Đổi mới việc đánh giá thi đua các lĩnh vực công tác của ngành. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác pháp chế trong đó tập trung soạn thảo, ban hành các văn bản pháp luật về giáo dục, từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản về pháp luật giáo dục. 
Nhiệm vụ thứ hai là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động, phong trào thi đua như cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Hai không", phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.
Triển khai công tác đánh giá chất lượng giáo dục các nhà trường. Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020. Tổ chức đánh giá kết quả 10 năm công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia.... 
Nhiệm vụ thứ 3 là chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Triển khai thực hiện đại trà chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học (trung học cơ sở và trung học phổ thông), chuẩn hiệu trưởng trường trung học. Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp.
Hoàn thành bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo đề án liên kết Việt Nam - Singapore, tiến hành các hoạt động tư vấn, giám sát để phát huy kết quả của việc bồi dưỡng. Triển khai công tác quy hoạch cán bộ trong toàn ngành.  Xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Có chính sách và kế hoạch để phát triển giảng viên sư phạm, giáo viên các môn học còn thiếu và các môn đặc thù. 
Thứ 4, tiếp tục đổi mới công tác tài chính giáo dục. Các địa phương xây dựng và áp dụng mức học phí mới từ năm học 2010-2011. Chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn lực của
 
Gửi ý kiến