Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sáng kiến kinh nghiệm của Phó hiệu trưởng Quản lí chuyên môn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Dũng
Ngày gửi: 23h:47' 03-03-2013
Dung lượng: 130.0 KB
Số lượt tải: 3624
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng
Chức vụ: Phó hiệu trưởng.
Đơn vị công tác: Trường TH Thành Long.
Năm học: 2012- 2013

1. Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường TH Thành Long năm học 2012-2013”
2. Mô tả ý tưởng:
a) Hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng:
* Hiện trạng:
- Những năm trước đây nhiều trường tiểu học ở Vùng sâu, vùng xa nói chung. Trường TH Thành Long nói riêng chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc Quản lý chuyên môn, nên hầu hết các trường đều bố trí cán bộ vừa phụ trách chuyên môn lại vừa phụ trách nhiều mảng khác như: quản trị trang websile nhà trường, nhiều loại báo cáo.... Từ năm 2000 trở lại đây do yêu cầu đổi mới của nhà nước về nhiều mặt trong hoạt động hành chính cũng như trong giáo dục: Chương trình Phổ cập giáo dục; Chương trình đổi mới phương pháp dạy học; Thay sách giáo khoa của ngành Giáo dục… Nên từ đó các loại văn bản chỉ đạo; Hướng dẫn; Thông tư; Văn bản chuyên môn ngày càng nhiều, mà nhà trường lại không có cán bộ văn thư, nên phó hiệu trưởng chủ yếu làm công việc khác đã chiếm hết nhiều thời gian của việc chuyên môn chính.
- Chất lượng giáo dục của nhà trường thấp, Học sinh học giỏi cấp huyện còn ít và không có cấp tỉnh, tỉ lệ học sinh Hoàn thành chương trình tiểu học tuy cao nhưng chưa chất lượng thực sự
- Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên: năng lực chuyên môn và chất lượng các giờ lên lớp không đồng đều, việc phát huy trí tuệ tập thể còn hạn chế ; phương pháp dạy học nhìn chung chậm được cải tiến theo xu hướng hiện đại.
- Cán bộ quản lý nhà trường chưa qua các lớp đào tạo về nghiệp vụ, kinh nghiệm công việc còn hạn chế.
- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu chỗ ở của cán bộ, giáo viên. Chưa có đủ đồ dùng, trang thiết bị dạy học.
- Kinh phí hoạt động của trường còn hạn hẹp nên gặp không ít khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên, tham quan học tập, cho giáo viên đi học nâng cao trình độ, tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học...
* Nguyên nhân:
- Khách quan:
+ Đa số các em học sinh bị rỗng kiến thức từ lớp chuyển cấp và lớp đầu cấp, thói quen ỷ lại, dựa dẫm vào các thầy cô giáo nên khi chuyển lớp các em không tiếp thu nổi kiến thức mới.
+ Một bộ phận cha mẹ học sinh không quan tâm đến việc học tập của con mình, toàn bộ việc học của con là " trăm sự nhờ thầy".
+ Giáo viên đào tạo ở các hệ khác nhau: chính quy, tại chức, chuyên tu, ...
+ Việc cấp các thiết bị, đồ dùng dạy học chưa kịp thời.
+ Nguồn kinh phí cấp bổ sung cho các hoạt động của nhà trường rất eo hẹp.
- Chủ quan:
+ Một bộ phận học sinh hiện nay không thích học chỉ thích đòi hỏi và hưởng thụ, lười suy nghĩ, không năng động trong các hoạt động học tập, không tích cực hợp tác với các giáo viên trong việc xây dựng bài giảng.
+ Một số ít giáo viên ít tâm huyết với nghề, không chịu học hỏi, tự học trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, việc thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực còn chuyển biến chậm, việc tự làm đồ dùng dạy học chưa thường xuyên, việc áp dụng công nghệ tin học và các phần mềm trong dạy học còn ít, việc tổ chức ôn luyện cho học sinh khá giỏi và bồi dưỡng cho học sinh yếu kém chưa thường xuyên.
+ Việc quản lý toàn diện của Phó hiệu trưởng chưa sát sao, do phải tham gia nhiều công việc khác nên ít kiểm tra hồ sơ và dự giờ của giáo viên. Việc tham mưu, đề xuất cho các cấp lãnh đạo trong xây dựng cơ sở vật chất nhà trường chưa kịp thời.
Xuất phát từ những hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu trên, nhằm để giúp bản thân tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Phụ trách mảng chuyên môn chính trong nhà trường, năm học 2012- 2013, Tôi xin đưa ra “Một số biện pháp quản lý chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường TH Thành Long năm học 2012-2013”.
- Từ đây, tôi không ngừng đầu tư suy nghĩ tìm tòi, nghiên cứu, tìm hiểu qua nhiều thời gian trên Internet, bạn bè, đồng nghiệp...và hiểu rằng: Muốn quản lý tốt
 
Gửi ý kiến