Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:36' 21-02-2013
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 489
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT PHÙ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG T`H MƯỜNG LANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên
Năm học: 2012- 2013


Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC VIỆT
Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học
Chức vụ: Giáo viên

- Thực hiện thông tư số 32/2011/TT-BGD ĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ giáo dục Đào tạo ban hành chương trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học;
- Thực hiện công văn số 62/KH - PGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2012 của Phòng Giáo dục đào tạo Phù Yên về HD xây dựng KH bồi dưỡng thường xuyên CBQL và GV mầm non và phổ thông năm học 2012 - 2013;
- Thực hiện kế hoạch số 02/KH - TT’H ngày 20 tháng 7 năm 2012 của trường TH Mường Lang về HD xây dựng KH bồi dưỡng thường xuyên cho GV năm học 2012-2013;
Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1, nội dung 2 cho bản thân trong năm học 2012-2013 như sau:
I. Mục tiêu bồi dưỡng
- Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - XH, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực DH, năng lực GD.
- Nâng cao trình độ chuyên môn, mức độ đáp ứng của GVTH với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cho bản thân.
- Tiếp tục nâng cao nhận thức trình độ về ứng dụng CNTT từ đó áp dụng vào thực tiễn.
- Duy trì thói quen tự học tự bồi dưỡng, tự đánh giá kết quả học tập trong việc BDTX để điều chỉnh quá trình học tập và bồi dưỡng của bản thân.
II. Nội dung bồi dưỡng
1. Kiến thức bắt buộc
a) Nội dung bồi dưỡng 1:
Đáp ứng y/c thực hiện nhiệm vụ năm học: Bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học:
- Học tập những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12 - NQ/TƯ ngày 16/01/2012 của BCH TW Đảng khoá XI;
- Khái quát về biển, đảo Việt Nam;

 - Học tập những nội dung cơ bản của Luật viên chức;

 - Dạy học theo chuẩn KTKH và HD điều chỉnh nội dung DH các môn học cấp Tiểu học của Bộ GD&ĐT;
- Thông tư số 14/2011/TT - BGDĐT ngày 08 - 4 - 2011 (Ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường TH);
- CVsố:630/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX;
- Quyết định số 14/2007/QĐ - BGDĐT (Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp GVTH);

 - Thông tư 32/2009/TT - BGDĐT về quy định đánh giá xếp loại HSTH;
- Thông tư số 17/2012/TT - BGDĐT về việc dạy thêm học thêm;
- Thông tư số 21/2010/TT - BGDĐT Điều lệ Hội thi GV dạy giỏi các cấp học phổ thông và GDTX;

 - Thông tư số 32/2005 - quy định trường Chuẩn quốc gia;
- Thông tư số 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;
- Thông tư số 32/TT - BGDĐT Ban hành chương trình BDTX cho GVTH.

b) Nội dung bồi dưỡng 2:
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương:
- Nghiên cứu, thảo luận chuẩn kiến thức kĩ năng; nội dung điều chỉnh các môn học ở T’H;
- Đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, PHT, GVTH;

 - Cách đánh giá HSTH theo thông tư số 32/2009/TT - BGDĐT;
- Điều lệ trường Tiểu học;

 - Rèn chữ viết của GV và HS;

 - Dạy học theo mô hình trường TH mới (VNEN) đối với các lớp 2, lớp 3;

 - Tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo vào 1 số môn học cấp tiểu học.

III. Hình thức bồi dưỡng
- BDTX qua đợt bồi dưỡng hè;
- BDTX qua buổi sinh hoạt chuyên môn trường, tổ;
- BDTX bằng tự học qua 1 số tài liệu có liên quan đến nội dung;
- BDTX qua mạng Internet.
IV. Kế hoạch
 
Gửi ý kiến