Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach boi duong ca nhan thuong xuyen (2012-2013)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Xuân Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:29' 19-02-2013
Dung lượng: 77.0 KB
Số lượt tải: 415
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĂN CHẤN
TRƯỜNG THCS PHÙ NHAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Nham, ngày 25 tháng 12 năm 2012KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2012-2013


Căn cứ thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở .
Căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
Căn cứ Kế hoạch số 80/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
Căn cứ Kế hoạch số 62/KH- PGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Văn Chấn về việc Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013.
Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường THCS Phù Nham

Tôi tự xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2012-2013 như sau:

PHẤN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Họ và tên: LƯU XUÂN THÁI
- Ngày tháng năm sinh: 07/ 8/ 1982
- Trình độ đào tạo: CĐSP - Môn đào tạo: Toán - Lí
- Chức vụ: Giáo viên
- Nhiệm vụ được giao: + Bí thư chi đoàn trường THCS Phù Nham
+ Giảng dạy: Toán 6A, TC(T) 6A; Công Nghệ 6, 9
PHẦN 2: NỘI DUNG KẾ HOẠCH
A. MỤC TIÊU
- Nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục THCS góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT Thị xã Nghĩa Lộ.
- Giúp cán bộ quản lý, giáo viên trong trường thông qua quá trình tự học, tự bồi dưỡng từng bước nâng cao chất lượng dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát huy tính chủ động tích cực của học sinh.
- Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp dạy của thầy, phương pháp học của trò, tạo nền tảng để có sự tiến bộ đích thực về chất lượng dạy - học của nhà trường. Sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện có, tích cực sưu tầm, mua sắm, tự làm các phương tiện thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập được tốt hơn. Thường xuyên sử dụng nhóm phương pháp dạy học tích cực đi sâu vào bồi dưỡng phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy nhằm phát huy khả năng tư duy cho học sinh học sinh.
- Có ý thức thu thập và lưu giữ những thông tin minh chứng để phục vụ cho công tác đánh giá chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng hàng năm đồng thời có kế hoạch cải tiến để đáp ứng chuẩn GV.
- Nâng cao chất lượng soạn giảng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, lồng ghép các nội dung tích hợp dân số, môi trường, pháp luật thuế, an toàn giao thông ... vào từng bộ môn cụ thể.
- Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng ma trận đề kiểm tra theo chuẩn, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh.
B. NỘI DUNG, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
I. Khối kiến thức bắt buộc: 02 nội dung cơ bản.
* Nội dung 1: 30 tiết/năm học
Trong hè năm 2012, bản thân tôi đã được tham gia lớp bồi dưỡng chính trị với các nội dung:
+ Chuyên đề 1: Chỉ thị số 10.
+ Chuyên đề 2: Học tập nghị quyết TW 4.
+ Chuyên đề 3: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Chuyên đề 4: Tìm hiểu tác phẩm Đường Kách Mệnh.
+ Chuyên đề 5: Nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục đến năm 2016.
+ Chuyên đề 6: Tình hình thế giới và biển Đông.
* Nội dung 2: 30 tiết/năm học
Trong hè năm 2012, tôi được tham gia tập huấn về:
- Chuyên môn: Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; Kĩ thuật làm ma trận đề kiểm tra…
- Dự án Giáo dục THCS vùng khó khăn nhất với 6 mô đun cụ thể là:
+ Học tích cực, đánh giá kết quả học tập học sinh THCS.
+ Hỗ trợ dạy học tiếng Việt cho
 
Gửi ý kiến