Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Đức Chung
Ngày gửi: 10h:17' 19-02-2013
Dung lượng: 113.0 KB
Số lượt tải: 208
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 2200/SGD&ĐT-GDCN
V/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 12 năm 2012Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc các trung tâm GDTX.

Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Thông tư số 32/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học; Thông tư số 33/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Giáo dục thường xuyên; Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 8390/BGDĐT-GDTX, ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa hướng dẫn thực hiện Quy chế, Chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên với những nội dung sau đây:
I. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH BDTX
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên với yêu cầu phát triển giáo dục và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BDTX
Chương trình BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho tất cả cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là các nhà trường) trên phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Khối kiến thức bắt buộc
a) Nội dung bồi dưỡng 1: Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Nội dung này Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo đến các đơn vị trực thuộc ngay sau khi có nội dung bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Nội dung bồi dưỡng 2: Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
- Đối với giáo viên mầm non:
TT
Nội dung
Số tiết


Văn hóa địa phương
10


Xây dựng môi trường giáo dục từ nguyên vật liệu sẵn có của địa phương (từ thiên nhiên, từ nguyên liệu tái sử dụng…..)
10


Một số trò chơi dân gian của địa phương
10

- Đối với giáo viên tiểu học:
TT
Nội dung
Số tiết


Văn hóa địa phương
10


Nâng cao năng lực bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn toán tiểu học
10


Nâng cao năng lực bồi dưỡng học sinh năng khiếu môn tiếng việt
10

- Đối với giáo viên THCS:
TT
Nội dung
Số tiết


Tài liệu Ngữ văn địa phương Thanh Hóa
14


Tài liệu Lịch sử địa phương Thanh Hóa
8


Tài liệu Địa lý địa phương Thanh Hóa
8

- Đối với giáo viên THPT:
TT
Nội dung
Số tiết


Tài liệu Ngữ văn địa phương Thanh Hóa
14


Tài liệu Lịch sử địa phương Thanh Hóa
8


Tài liệu Địa lý địa phương Thanh Hóa
8


- Đối với giáo viên GDTX:
TT
Nội
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓