Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

mẫu ủy nhiệm chi năm 2013 mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Như Nguyệt
Ngày gửi: 18h:32' 05-02-2013
Dung lượng: 105.0 KB
Số lượt tải: 270
Số lượt thích: 0 người

ỦY NHIỆM CHI
CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ
Lập ngày..... tháng....... năm 2013
Đơn vị trả tiền: TRƯỜNG THCS THỪA ĐỨC
Mã ĐVQHNS: 1053326
Địa chỉ:
Tài khoản: 3712.3
Tại Kho bạc Nhà nước (NH): KBNN BÌNH ĐẠI
Đơn vị nhận tiền: ĐINH THỤY LAM KIỀU
Mã ĐVQHNS:
Địa chỉ:
Tài khoản:
Tại Kho bạc Nhà nước (NH):
Nội dung thanh toán, chuyển tiền:


Số tiền ghi bằng số:
Số tiền ghi bằng chữ:

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

Kế toán trưởng Chủ tài khoản
Lương Thị Như Nguyệt Nguyễn Thanh Nhu
KBNN A GHI SỔ NGÀY..........
Bộ phận kiểm soát chi ngày.............. Bộ phận kế toán chi sổ ngày..................
Kiểm soát Phụ tráchKế toán Kế toán trưởng Giám đốcNGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY..........
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY..........
Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

BẢNG KÊ NỘP THUẾ Mẫu số: 01/BKNT
Theo TT số 128/2008/TT-BTC
ngày 24/12/2008 của BTC
Người nộp thuế : Mã số thuế :
Địa chỉ : ..... Huyện Tỉnh
Phần dành cho người nộp thay :
Người nộp thay: Mã số thuế :
Địa chỉ :.... Huyện Tỉnh
Đề nghị KBNN (NH) (1) trích TK số hoặc chuyển tiền mặt
Để nộp vào NSNN ( (hoặc) TK tạm thu số tại KBNN
Cơ quan quản lý thu : Mã số : Tờ khai HQ, QĐ số : ngày
Loại hình XNK (hoặc) Bảng kê biên lai số (2) ngày
STT
Nội dung
các khoản nộp NS
Mã chương
Mã ngành kinh tế (K)
Mã NDKT (TM)
Kỳ thuế

Số tiền

Tổng cộng


Tổng số tiền ghi bằng chữ:

Bảng kê loại tiền nộp (sử dụng trong trường hợp nộp tiền mặt)
Loại mệnh giá
Số tờ/miếng
Thành tiền
Loại mệnh giá
Số tờ/miếng
Thành tiền

Giấy
Kim loại


Giấy
Kim loạiTổng số: …………………….. Bằng chữ:


Ngày… tháng… năm…
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN KBNN (NGÂN HÀNG) Người nộp tiền Kế toán trưởng (3) Thủ trưởng đơn vị(3) Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)


Ghi chú: - (1) Dùng trong trường hợp người nộp tiền trích tài khoản tại KBNN (hoặc trích tài khoản tại Ngân hàng) nơi đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế;
- (2) Dùng cho cơ quan thu khi nộp tiền vào KBNN theo bảng kê biên lai;
- (3) Chỉ dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt ( Chuyển khoản (
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)


Người nộp thuế:
Mã số thuế: Địa chỉ:
Huyện: Tỉnh, TP:
Người nộp thay: (2) Mã số thuế:
Địa chỉ: .
Huyện: Tỉnh, TP:
Đề nghị NH (KBNN) (3): trích TK số:
(hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: tỉnh, TP:
Để ghi thu NSNN ( hoặc nộp vào TK tạm thu số (5):
Cơ quan quản lý thu: Mã số:
Tờ khai HQ, QĐ số: ngày: loại hình XNK:
(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): ngày
STT
Nội dung
các khoản nộp NS
Mã chương
Mã
ngành KT (K)
Mã
NDKT (TM)
Kỳ thuế
Số tiền


 
Gửi ý kiến