Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai viet thu hoach Lop Dang vien moi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:13' 31-01-2013
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ CHU ĐIỆN
CHI BỘ TH CHU ĐIỆN II

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chu Điện ngày 31 tháng 01 năm 2013

BÀI THU HOẠCH ĐỢT SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP
QUY ĐỊNH 47- QĐ/TW
Họ tên đảng viên: Đỗ Văn Tâm
Ngày tháng năm sinh: 29 / 01 / 1973
NHÓM CÂU HỎI II
I. Đề nghị đồng chí trả lời các câu hỏi sau bằng cách đánh dấu, khoanh tròn câu trả lời đúng:
Câu 1: Đảng viên không được tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo. Đây là quy định tại điều mấy?
A. điều 4 B. điều 9 C. điều 5 D. điều 3
Câu 2: Đảng viên không được tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; cho vay trái quy định của pháp luật; sử dụng các chất ma tuý; uống rượu, bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác. Đây là quy định tại điều mấy?
A. điều 13 B. điều 17 C. điều 14 D. điều 18
Câu 3: Đảng viên không được cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là quy định tại điều mấy?
A. điều 2 B. điều 5 C. điều 4 D. điều 7
Câu 4: Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên và đảng viên là cán bộ diện cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ quản lý) tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội (theo quy định phải do tổ chức đảng giới thiệu) khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép. Đây là quy định tại điều nào?
A. điều 7 B. điều 6 C. điều 4 D. điều 2
Câu 5: Đảng viên không được tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, lên cấp, chuyển công tác xa hoa, lãng phí hoặc nhằm trục lợi. Đây là quy định tại điều nào?
A. điều 5 B. điều 11 C. điều 13 D. điều 19
Câu 6: Đảng viên không được viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, hồi ký không đúng sự thật.Đây là quy định tại điều nào?
A. điều 6 B. điều 3 C. điều 1 D. điều 7
Câu 7: Đảng viên không được tổ chức du lịch, tặng quà, giải trí để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc tố chức, cơ quan, doanh nghiệp mà mình tham gia. Đây là quy định tại điều nào?
A. điều 12 B. điều 13 C. điều 14 D. điều 15
II. Sau khi nghiên cứu, quán triệt Quy định 47 – QĐ/ TW. Đồng chí hãy liên hệ tại địa phương mình về việc tổ chức thực hiện 6 nội dung trên từ năm ( 2010 đến nay) và nêu quyết tâm của bản thân về rèn luyên phấn đấu thực hiện những điều đảng viên không được làm ở nội dung trên.
Bản thân thực hiện tốt việc học tập, quán triệt kịp thời và đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Quán triệt học tập tốt các quy định và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương, nhất là Quy định 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) về những điều đảng viên không được làm. Chấp hành tiết kiệm chống lãng phí và chống tham nhũng được thực hiện tốt, bản thân sử dụng và hành tiết kiệm đúng mức, đúng việc
 
Gửi ý kiến