Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kế hoạch cá nhân - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hạnh
Ngày gửi: 23h:17' 26-01-2013
Dung lượng: 32.0 KB
Số lượt tải: 370
Số lượt thích: 0 người
ĐảNG Bộ:.................................
CHI Bộ:.................................
ĐảNG CộNG SảN VIệT NAM

Đồng Hỷ, ngày......tháng.......năm 2012
Kế HOạCH Cá NHâN
Phấn đấu rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh
trong giai đoạn hiện nay

Họ và tên:......................................................................................................
Chức vụ Đảng:............................................Chính quyền:.............................

Căn cứ hướng dẫn số 15-HD/BTGHU, ngày 11/01/2012 về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và năm 2012 của chi bộ. Trên cương vị công tác hiện tại, bản thân xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức của Bác và đăng ký làm theo như sau:
I. kế hoạch rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức
1. Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.
Có bản lĩnh lập trường tư tưởng vững vàng, không gian giao động trước mọi khó khăn và sự tác động của mặt tráI cơ chế thị trường, luôn luôn kiên định và trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Trên cương vị Đảng viên gắn với nhiệm vụ được giao, bản thân luôn tích cực học tập rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách người Đảng viên, nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là nghiệp vụ chuyên môn. Luôn gương mẫu, tập tâm, tận lực và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Trách nhiệm với công việc.
Thấm nhuần lời dạy của Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, bản thân luôn tích cực tự giác trong tu dưỡng rèn luyện, được thể hiện bằng việc làm cụ thể hàng ngày, trong giải quyết các mối quan hệ trong công tác. Cần cù được thể hiện tính chủ động trong công việc của tập thể, trong công việc của gia đình. Kiệm: được thể hiện trong chi tiêu đúng mực, đúng mục đích, không sa sỉ lãng phí. Liêm chính chí công vô tư: Luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
3. Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.
Đây là phẩm chất cao đẹp của người cán bộ Đảng viên, và là một trong những chuẩn mực của người giáo viên. Bản thân luôn coi trọng rèn luyện đức tính trung thực, được thể hiện trong cả lời nói và việc làm. Có tinh thần tự phê bình và phê bình tốt trong sinh hoạt, trong công tác tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống trong sạch lành mạnh và giản dị, khiêm tốn, có tinh thần ham học hỏi tiến bộ.
4. Tôn trọng luật pháp, kỷ cương.
Bản thân luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế, quy định của nhà trường. Tích cực tuyên truyền vận đ
 
Gửi ý kiến