Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai violympic.vn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuyền
Ngày gửi: 14h:30' 25-01-2013
Dung lượng: 129.5 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
BÀI THI SỐ
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: 26,8 + 13,2 : 0,25 = 79,6
Câu 2: 62,5% của một số bằng 51,625 thì số đó là .82,6
Câu 3: 20% của một số bằng 8,6 thì số đó là .43
Câu 4: Một cửa hàng mua vào một sản phẩm giá 40000 đồng. Cửa hàng bán ra được lãi 20% giá bán sản phẩm đó. Hỏi cửa hàng được lãi bao nhiêu khi bán sản phẩm đó? Trả lời: Cửa hàng được lãi đồng. 10000
Câu 5: Hai số có tổng bằng 486,9. Biết 40% số thứ nhất bằng 50% số thứ hai. Vậy số thứ hai là .216,4
Câu 6: Cho một hình vuông có chu vi bằng 96cm. Tăng cạnh hình vuông đó thêm 10% ta được hình vuông mới. Vậy chu vi hình vuông mới là cm. 105,6
Câu 7: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 26 là số . 9743210
Câu 8: Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng ta được số B; Sang trái 1 hàng ta được số C. Biết B – C = 244,332 Vậy số A là . 24,68
Câu 9: Tìm một số tự nhiên biết nếu xóa 2 chữ số tận cùng của số đó đi ta được số mới kém số phải tìm 1993 đơn vị. Trả lời: Số đó là . 2013
Câu 10: Cho 3 số có tổng bằng 465. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2 ; số thứ hai nhân với 3 và số thứ ba nhân với 5 ta được 3 tích bằng nhau. Vậy số thứ hai là .150


Câu 3: Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 1,2dm; chiều cao 8cm bằng .48
Câu 4: Số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 21 là số .1389
Câu 5: Một hình thang có số đo trung bình cộng 2 đáy bằng 31,8cm. Biết nếu giảm độ dài đáy lớn đi 6cm thì diện tích hình thang đó sẽ giảm đi 22,5. Vậy diện tích hình thang đó là .238,5
Câu 8: Cho một hình vuông, biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 4cm thì diện tích giảm đi 184. Vậy diện tích hình vuông đã cho là .2116
Câu 9: Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên bằng 1079,69. Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng sẽ bằng 4514. Vậy số thập phân đó là .34,69
Câu 10: Cho một hình vuông, biết nếu tăng cạnh hình vuông đó thêm 5cm thì diện tích tăng thêm 185. Vậy diện tích hình vuông đã cho là . 1369
Câu 1: 125% của160 = 200
Câu 2: 62,5% của một số bằng 51,625 thì số đó là .82,6
Câu 3: Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 1,8dm; chiều cao 16cm bằng .144
Câu 4: Hai số có tổng bằng 296,1. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ hai nhân với 5 ta được hai tích bằng nhau. Vậy số thứ nhất là.164.5
âu 7: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 62cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 2,5cm và tăng chiều rộng thêm 2,5cm thì ta sẽ được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đã cho. Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đã cho là . 234
Câu 9: Trung bình cộng của 2 số tự nhiên bằng 1486. Biết nếu viết thêm chữ số 1 vào trước số bé ta được số lớn. Vậy số bé là . 986
Câu 10: Cho 3 số có tổng bằng 162,5. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4 ; số thứ hai nhân với 3 và số thứ ba nhân với 2 ta được 3 tích bằng nhau. Vậy số thứ nhất là . 37,5
âu 9: Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang trái 1 hàng ta được số B; Sang phải 1 hàng ta được số C. Biết A + B + C = 218,448. Vậy số A là .19,68
Câu 10: Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết số đó bằng 9 lần tổng 2 chữ số của số đó. Trả lời: Số đó là .81

 
Gửi ý kiến